“Det er vigtigt for alle mennesker, at kunne udtrykke følelser. For nogle af de sårbare unge kan billeder være en mulighed for at åbne nye døre. Min erfaring er, at det tager lang tid for unge at tro på egne evner til at udtrykke sig. Derfor er det lange seje træk, der giver mulighed for udvikling.”

Lise foran træ

Lise foran træet, som de Cyberaktive har malet i Cyberhus

Lise Koldsen-Zederkof har siden 2005 arbejdet med udsatte unge og kunst i Cyberhus.dk. Man ser ofte Lise træde ind ad døren i Cyberhus med favnen fuld af maling, karton og alle mulige andre kunstremedier og efter hende følger en hale af børn der begejstret går igang med at sætte huset på den anden ende.

Lige siden Cyberhus.dk gik på nettet i 2004, har der været fokus på at tilbyde børn og unge andre måder at udtrykke sig på, end blot at kunne skrive “hjælp mig” i et forum eller en brevkasse.

Cyberhus.dk er som webside bygget op omkring en husmetafor, hvor rådgivningen f.eks. er i “Stuen” og temaer som unges rettigheder behandles i vores “Lovstue”. I kælderen er der rum som “Mediehulen” og “Kunstværksted”, hvor det i højere grad er de unges interesser og hobbies, som er i centrum.

For Lise forenes rådgivningen og interesserne imidlertid i høj grad i Kunstværkstedet, hvor de unge poster billeder, som de selv har lavet direkte på nettet med Cyberhus’ tegne-program “Tegn Selv”.

Jeg sendte hende nogle spørgsmål for at høre om hendes erfaringer.

Hvad er din rolle i Cyberhus? Jeg er vejleder i Kunstværkstedet. Jeg ser det som min primære opgave at styrke børns og unges sociale kompetencer i Cyberhus. Det kan vi gøre ved at anerkende den unges egen oplevelse af sin situation, støtte dem i at udtrykke deres egen oplevelse og være tilstede som voksne, der lytter og reflekterer og giver et kvalificeret modspil.

Hvad er din vision for Kunstværkstedet?

Der er mange måder at udtrykke sig på, derfor må der være mange forskellige platforme i Cyberhus. Kunstværkstedet skal skabe mulighed for at den unge kan indgå i sociale samspil med andre unge gennem aktiviteter online og IRL.

Det kan gøres ved at udbygge de unges eksisterende netværk og afdække muligheder for nye former for fællesskaber, hvor voksne i Cyberhus er aktivt deltagende. Vi skal hjælpe den unge til at at vælge og handle ud fra egne muligheder og forventninger og få en forståelse og accept af andres valg og forventninger.
 De unge skal føle sig set, forstået, værdsat og accepterede som aktive medspillere i Kunstværkstedet. Alle unge har ressourcer så det gælder om at få øje på dem, og bruge dem! De sociale kompetencer er vigtige for den unges trivsel. Det betyder, at den unge skal have en følelse af at være en del af en gruppe, at være anerkendt, værdsat, accepteret samt en oplevelse af at have indflydelse.

Hvordan oplever du at Tegn Selv bliver brugt af de unge?

Different (af Anonym)

Different – anonym kunstner i Kunstværkstedet

Tegn Selv er et trygt forum, hvor unge tør vise deres billeder i. I Kunstværkstedet viser unge deres billeder uanset niveau. Jeg kommenterer alle billeder. De unge er også begyndt at kommentere hinandens billeder. Jeg har endnu ikke oplevet, at der er kommet negative kommentarer.

Det er unge, der har det bedst med at udtrykke sig i et billedsprog. Billederne er meget forskellige og meget eksperimenterende. Hvilket kan inspirere andre til at afprøve mulighederne I Tegn Selv.

Har du nogle drømme for Kunstværkstedets fremtid? Ud over de aktiviteter vi allerede har, kunne vi i Kunstværkstedet udvide målgruppen til at omfatte flere unge og i højere grad arbejde med temaer, der kan laves på tværs af huset i samarbejde med skoletjenesten og rådgivningen. Desuden kunne vi åbne for flere muligheder for at udtrykke sig: blandformer, skulptur, grafitti. Eller lave et projekt som “Børn anmelder udstillinger”. Det er centralt at bygge bro mellem sårbare unge og ressourcestærke unge. Brobygning er for mig at se et centralt begreb – det er mødet mellem forskellige kulturer der skaber større forståelse.

Hvad er dine erfaringer med udsatte børn og unges brug af kunst? Det er vigtigt for alle mennesker, at kunne udtrykke følelser. For nogle af de sårbare unge kan billeder være en mulighed for at åbne nye døre. Min erfaring er, at det tager lang tid for unge at tro på egne evner til at udtrykke sig. Derfor er det lange seje træk, der giver mulighed for udvikling.

Læs mere om Lise og hendes arbejde med kunst, medier og unge.

Besøg Tegn Selv i Kunstværkstedet

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.