Gad vide hvordan den unge egentlig oplever den rådgivning og de voksne de møder på Cyberhus…gør det en forskel? Selv om vi helt bestemt har en god fornemmelse for at vores arbejde har en positiv indflydelse på de unges videre færden, så kan tanken selvfølgelig ikke undgås. For når vi afslutter en chatsamtale, eller udgiver et svar til en ung i brevkassen i Center for Digital Pædagogik´s online rådgivningstilbud til børn og unge, Cyberhus, så markerer det også en afslutning på relationen mellem rådgiveren og den unge.

Positive meldinger når vi møder de unge i brevkasse og chat. 

Heldigvis starter mange spørgsmål i brevkassen med udsagn som; I har hjulpet mig før, men nu har jeg brug for hjælp til noget helt andet eller jeg fandt jeres side og synes I giver nogle vildt gode svar.
I chatten slutter de fleste samtaler med en ung der giver udtryk for at det var godt at få luftet tankerne og at det var rart at nogen ville lytte.
Men selvom de unge i selve mødet ofte giver udtryk for tilfredshed, giver det alligevel meget god mening at spørge de unge direkte og så se hvordan de vurderer os i forhold til de parametre vi gerne vil måles og vejes på. 
Derfor har vi i vores brevkasser siden januar 2012, og siden januar i år i vores chatrådgivning, linket til et evalueringsskema som den unge har haft mulighed for at udfylde. Når der er gået så lang tid før vores chatrådgivning er kommet med er det på grund af nogle tekniske udfordringer vi havde med vores gamle chatplatform. Udfordringer vi løste ved overgangen til Center for Digital Pædagogik´s egen udviklede chatplatform Curachat.

59 evalueringsskemaer

Siden  januar i år har henholdsvis 29 unge i brevkasserne og 30 unge i chatten svaret på vores evalueringsskema, hvilket svarer meget godt til vores forventninger til deltagelsen. 
Antallet af unge der har valgt at deltage og udfylde et evalueringsskema svarer kun til ca. 5-15 procent af det samlede antal af unge der har benyttet brevkasserne og chatten i samme periode. Grunden til at der er så stor en margen er at én enkelt ung godt kan tegne sig for mere end én enkelt henvendelse. 
Når så forholdsvis få unge har valgt at deltage, kan vi naturligvis ikke tolke resultaterne som et generelt udtryk for hvordan unge oplever deres møde med de voksne rådgivere på Cyberhus, men et forsigtigt fingerpeg, kan vi vel godt tillade os at forstå det som.

Men lad os se nærmere på hvad de unge siger.

Brevkassen

brev1brev2brev3brev4brev5

 1-1 Chatten

 

  chateval3chateval4chateval5chateval6

chateval2

Generel tilfredshed 

Der tegner sig et tydeligt billede af tilfredse unge.
Særligt de unge der har responderet i forhold til brevkassen ser ud til at være meget glade for de svar de har modtaget. Således svarer 25 ud af 29, svarende til 86 procent,  at det svar de har fået har givet hjælp til det de spurgte om, hvilket må siges at være ret godt. 
Der er lidt flere der forholder sig kritisk til chatrådgivningen, men det tænker jeg faktisk er meget naturligt.

I brevkassen tager relationen mellem rådgiver og den unge ofte udgangspunkt i et konkret spørgsmål. Dermed kan det også være lettere for den unge at vurdere værdien af det konkrete svar der er kommet.
I chatten er der mange unge der “blot” ønsker at “snakke lidt”, og nogen har svært ved at indkredse præcis hvad det er de søger hjælp og råd til. Dermed bliver det helt naturligt også sværere at vurdere hvad man egentlig fik ud af snakken, og om man fik snakket om det man gerne ville.

De fleste vil gerne bruge Cyberhus igen

Men selvom det lidt højere antal kritiske tilbagemeldinger måske er et udtryk for at vi oftere “taler forbi hinanden” i chatten i forhold til i brevkasserne, så synes jeg ikke nødvendigvis vi kan anskue det som et udtryk for at vi har flere “mislykkede relationer” i chatten. 

At vi “taler forbi hinanden” er uundgåeligt i relationen mellem to mennesker der kun mødes flygtigt.
De unge selv ser også ud til at kunne se “igennem” de udfordringer der er ved en chatsamtalen og se fordelene. I hvert fald synes jeg det er interessant at se at selv om “kun” 66% er enige i at de kan tage brugbare råd, henvisninger og lign med fra en konkret samtale, så er 83% enige i at de kunne finde på at benytte chatten igen en anden gang.

Som nævnt kan vi selvfølgelig ikke tolke de 59 svar som et udtryk for alle unges mening om den rådgivning de møder i Cyberhus, men blot et forsigtigt fingerpeg om at vores arbejde er brugbart og gør en forskel for de unge der klikker forbi.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Niels-Christian Bilenberg

Pædagogisk konsulent Kontakt Niels-Christian

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.