Børn og unge som medskabere af onlinekultur

Jonas Ravn fra CfDP er én af i alt syv bidragsydere til bogen (de øvrige seks er: Søren Hebsgaard, Johannes Andersen, Camilla Mehlsen, Anne Mette Thorhauge, Louise Ørum Skytt, Linda Sendrup og Christine Lehn-Schiøler).
Jonas Ravns afsnit tager fat på digital dannelse gennem et trivselsperspektiv. Det handler fx om, hvordan man hos børn og unge kan opbygge et etisk filter, som de kan bruge, når de interagerer med hinanden på internettet. Hvordan de tilegner sig digitale kompetencer som at forstå de sociale mediers påvirkning, og hvordan de lærer at handle derudfra. Det belyses også, hvordan børn og unge skal lære at blive bevidste om deres rolle som medskabere af kulturen på de sociale medier, og at deres internetadfærd kan være enten positiv (støttende) eller negativ (mobbende).

Generel information om antologien

“Børn og unge søger identitet, anerkendelse, venskaber og fællesskab gennem deres barndom. Det er der intet nyt i. Det nye er, at betingelserne har ændret sig fundamentalt med internettet og de sociale medier.”

Sådan forklarer Lisbeth Brunebjerg Holmegaard og Claus Hjorth fra Medierådet behovet for mere fokus på digital dannelse blandt børn og unge. Det er nødvendigt, at de opnår en tilstrækkelig forståelse af de digitale teknologier, så de kan vokse op og blive til ansvarlige, kritiske samfundsborgere. Derfor byder antologiens syv forfattere ind med deres forskellige synsvinkler på de unges digitale liv. De er dog alle enige om, at det er en fælles opgave for både forældre og fagpersoner at gribe tidligt ind i de unges liv og hjælpe dem på vej ved at vejlede og støtte dem i processen omkring digital dannelse. Både de voksnes roller og inspiration til arbejdet i praksis bliver beskrevet i bogen, som kan købes her.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.