Det følgende er en gæste-post om Mobiler Mod Mobning projektet
– vi siger tak for et nyt perspektiv, og er spændte på resultatet af den omtalte opgave:

Mit navn er Tenna, og jeg har i de sidste par måneder været i gang med at lave mit specialeprojekt. Projektet går helt kort ud på, at jeg gerne vil gøre en indsats, for at mindske den mobning der foregår på mobiler og på internettet.

I den forbindelse har jeg ledt med lys og lygte for at finde nogle tilbud der tager hånd om problemet lige på, for at finde inspiration til hvordan min opgave skulle skrues sammen. For mig er det nemlig vigtigt, at min endelige løsning bliver noget, der er rettet direkte mod børn og unge i deres hverdag, og her falder Mobiler Mod Mobning rigtig godt ind.

Jeg fik i efteråret lov at komme med ud og opleve hvordan Kristian Lund, herfra, og Martin fra Lommefilm lærer de unge mennesker om digital mobning og konsekvenserne heraf.

Det var en rigtig spændende dag, som viste mig, at det er muligt at arbejde med disse ting på et andet plan end at give rådgivning eller henvise til en hjemmeside. En slags ‘hands-on’ undervisning i, hvordan digital mobning kan gøre skade.

Det, jeg tog med mig fra dagen var, at dette er den helt rigtige måde at gribe det an på.

Hjemmesider, henvisninger til hvor man kan få vejledning og rådgivning, og sider der hjælper med net-etik, har efter min mening det problem, at de henvender sig til mennesker der allerede har været udsat for mobning. Jeg vil enormt gerne, som med Mobiler Mod Mobning, ud og have fat i de unge og se, om det ikke er mulig at undgå at nogen udsættes for digital mobning. Som jeg ser det, er det største problem nemlig, at mange ikke kan forholde sig til, at de handlinger de gør sig på mobilen eller på nettet, de rent faktisk har en konsekvens for nogle rigtige mennesker, i det virkelige liv. Nettet og mobilen bliver altså en form for skjold for afsenderen af grimme beskeder. Dette problem har jeg bygget min opgave op omkring, og derfor er det så vigtigt, at løsningen ikke er bundet op på nettet eller mobilen, men bliver ‘trukket ind’ i det virkelige liv.

Inspireret heraf, er jeg igang med at udvikle en pakke til en temadag, man som klasse kan bestille, der kan bruges i kampen mod mobning
Denne pakke kommer til at indeholde mange forskellige ting, men fælles for dem er, at hele dagen igennem spil, leg og rollespil skal kunne iscenesætte og italesætte denne form for mobning, således at man forhåbentlig går hjem og har en bedre forståelse for, at der er virkelige mennesker i den anden ende af vores telefon.

Rigtig god jul til allesammen!

Tenna læser industrielt design på Arkitektskolen Aarhus. Under design arbejdes der med en retning der hedder strategisk design, som er en måde at anvende designmetoder på sociale eller virksomhedsmæssige problemstillinger.

Hvis nogen har nogle gode ideer til, hvad der kunne være med i pakken, eller bare nogle gode ideer til emnet, så smid endelig en kommentar herunder, eller kontakt Tenna direkte på 303585@stud.aarch.dk

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.