Børn og unge skelner i dag ikke mellem online og offline liv. Det betyder, du som kommunal ansat er nødt til at understøtte din fysiske kommunikation med en digital flade hvis du vil opnå en optimal og fokuseret indsats i forhold til arbejdet med udsatte børn og unge. 

Digitale løsninger understøtter fysiske strategier i det sociale arbejde

At flytte de pædagogiske processer online kræver ikke kun tekniske overvejelser, men i lang højere grad overvejelser om etik, pædagogiske redskaber og hvordan de mange digitale muligheder kan understøtter de fysiske strategier og indsatser i det sociale arbejde.

Vi anbefaler alle aktører indenfor det sociale område, som ønsker at inddrage digitale medier i det pædagogiske arbejde, til at opstarte processen med en grundig kortlægning af kommunens behov i samråd med målgruppen, så de løsninger, der i slutfasen konstrueres og tilbydes, er skabt i samspil med de brugere, som skal bruge løsningen.

Center for Digital Pædagogik er en oplagt medspiller i hele processen, fra kortlægning i øjenhøjde med brugerne, til digital pædagogiske workshops med fagpersoner til konstruktion af den konkrete løsning. Vi tror på, at de bedste løsninger laves i tæt samspil med brugerne og medarbejderne i organisatonen. Vi deltager med praktisk håndtering og viden igennem hele processen – så vi sammen kan udarbejde løsninger, der kan få det digitale velfærdsarbejde helt ud, hvor det gør nytte – nemlig ude ved brugerne.

Ungerådgivning er en af de vigtigste parametre i det forebyggende arbejde

Ungerådgivning er en af de vigtigste parametre i arbejdet med unges selvværd og livsglæde i forebyggelse af unges depressioner, selvskade og i værste fald selvmord – derfor er opgaven af overordentlig vigtig karakter, og derfor samarbejder vi allerede nu med flere kommuner om løsninger og projekter inden for det digitale ungdomsliv. Eksempelvis samarbejder CfDP med Aarhus Kommune omkring projektet ”Digitaliseret indsats mod radikalisering blandt unge”.

Herunder ses det illustreret, hvordan den digitale indsats som CfDP tilbyder bliver arbejdet ind i en samlet kommunal indsats: 

 


Digitale løsninger som virker

Alt for mange digitale løsninger og digitale kampagner står tomme med få eller ingen besøgende, og med sparsom effekt. Inddrag derfor en partner fra start, som er vant til at arbejde med socialt arbejde i medier og tænker etik, pædagogik og brugerinddragelse ind, som vi allerede ved skaber resultater.

Ved at indlede et samarbejde med CfDP, får du og din organisation del i vores store erfaring med digital pædagogik, og I får mulighed for at få klædt jeres medarbejdere på digitalt, så den samlede kommunale indsats styrkes. Det kan give en faglig og ikke mindst økonomisk gevinst til jeres kommune, når I vælger CfDP som digital pædagogisk samarbejdspartner, da vi gør det, vi er gode til – og I får tid til at gøre det, I er gode til – den samlede kommunale indsats.

Kontakt Anni Marquard for yderligere information og tilbud.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.