Gennem DAPHNE III programmet arbejder vi på et stort europæisk projekt med det formål at forbedre arbejdet med at hjælpe børn og unge, der gør skade på sig selv.

Vores gode engelske samarbejdspartnere, YouthNet, er tovholder for projektet, som også tæller partnere i Slovenien og Italien. Formålet er at bygge videre på de respektive parters solide fundament i rådgivningsmødet med børn og unge og opbygge nye digitale platforme, der på tværs af Europa kan forbedre arbejdet for at hjælpe børn og unge, der gør skade på sig selv.

Projektet er blevet skudt i gang d. 3. januar 2011. Der skal de næste to år samles viden, deles erfaring, udvikles online-platforme og ung-til-ung vejledning, så man kan nå frem til best practice på området, så alle unge europæere, der har behov for det, kan få hurtig og tidssvarende hjælp, respektfuldt og i øjenhøjde.

I slutningen af januar 2012 deltog medarbejdere fra CfDP og Cyberhus i et møde i London omkring Daphne. Her blev der blandt andet evalueret på projektet – hvor langt er hver af de seks organisationer nået og hvilke mål skal eventuelt rettes til?
Cyberhus fik til opgave at løse følgende opgaver:

  • Lave temaside og debatforum om emnet på Cyberhus
  • Udgive 4 små film om emnet
  • Skabe omtale omkring emnet i Danmark
  • Lancere gruppechat på Cyberhus

 

 

Opgaverne er blevet afsluttet med lanceringen af den nye gruppechat på Cyberhus i slutningen af april.

På billedet her ses deltagerne fra mødet i London omkring Daphne.

 

Til næste år bliver der udgivet en ”Best Practice Guide”, hvor hver af de seks organisationer skal beskrive 5 cases med selvskadende unge, hvor de blandt andet fortæller om, hvordan de har fået hjælp. Derudover skal den enkelte organisation beskrive, hvordan de arbejder, hvilke muligheder, der er for at få hjælp her og ikke mindst hvor mange, der er blevet hjulpet inden for området. Guiden skal give omkring 150 lande i EU mulighed for at blive bedre inden for arbejdet online med unge, der selvskadende. CfDP repræsenteres i samarbejdet af projektleder Anni Marquard og projektmedarbejderne Niels-Christian Bilenberg og Benjamin Christensen.

Du kan løbende følge projektets udvikling her på siden, hvor projektmedarbejderne vil blogposte omkring projektets erfaringer.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.