Er du Superhjælper eller Problemknuser? På Cyberhus Kurser kan man på nuværende tidspunkt tage to forskellige e-kurser. Det ene hedder “Superhjælper”, har en tidsramme på 20 min og giver den unge indblik i forskellige måder man kan hjælpe og støtte hinanden på. Det andet hedder “Problemknuser”, har en tidsramme på cirka 1 time, og giver indblik i forskellige værktøjer til problem- og konflikthåndtering både online og offline. Du kan læse mere om kurserne her Kurset om problemløsning tilbydes desuden også som en del af en halvdags kompetencegivende kursus, hvor de unge får mulighed for at bruge værktøjerne i fysiske opgaver. Kurset er blevet afprøvet af 8 frivillige fra Unge4Unge, som arbejder med at rådgive, støtte og fremme integration blandt unge med anden etnisk baggrund i Århus området. kompetencedag-cyberhus-kurser Forløbet bestod af e-kursets 3 moduler, og mellem hvert modul blev det lærte fra den digitale del bragt ud i hænderne, og de unge fik mulighed for at afprøve deres nyerhvervede evner i en tryg ramme. Afslutningsvist gennemførte de digitalt en kort test, og modtog derefter deres velfortjente diplomer. Hvis du ønsker at vide mere om Cyberhus Kurser, så kontakt Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk Du kan læse mere om projektet her]]>

Digital trivsel Nyheder