Det har været en stor fornøjelse at introducere projekt “Virtuel Bostøtte” for bostøttens medarbejdere og brugere. På trods af, at projektet repræsenterer en ny måde at yde bostøtte på, er det med deltagernes indlevelse og hjælp lykkedes os at optegne en lang række scenarier for projektets potentialer og udfordringer.

Projektet kort: Almindeligvis foregår kommunal bostøtte ved, at psykisk sårbare borgere besøges i deres hjem af en fast tilknyttet socialpædagog, men et tværkommunalt pilotprojekt vil nu i samarbejde med Trygfonden undersøge potentialerne i at udvide den fysiske service med videosamtaler.

Du kan læse mere om baggrunden for projekt Virtuel Bostøtte her

Vores takketale til bostøtterne

Bostøtterne i alle fem kommuner kastede sig ud i kreativitetsøvelserne med stort overskud.

Bostøtterne i alle fem kommuner kastede sig ud i kreativitetsøvelserne med stort overskud.

Kære bostøtter, Vi er yderst taknemmelige for den åbenhed og indlevelse, som I og flere af jeres brugere har lagt i vores seks kick-off seminarer.

Seminarerne havde til formål at starte jeres refleksioner, så I allerede nu kunne gå i gang med at afprøve den virtuelle bostøtte på et kvalificeret grundlag. Samtidig var vi også nysgerrige efter at få luftet og debatteret jeres forbehold og forventninger til projektets potentialer.

Vi er nu kommet ud på den anden side af seminarerne med masser af frisk luft og ny viden i projektplanerne. I har givet os, bogstaveligt talt, en helt væg fuld af jeres ord (se nedenfor), som har givet det innovative projekt et rigtig stærkt afsæt i praksis.

I har været både modige og ærlige, så tak for det!

Høje krav til egen ydelse

Vi har tænkt meget, men fastlagt så lidt som muligt op til seminarerne. Uden den specifikke viden om bostøtte i praksis har vi som digitalpædagogiske konsulenter haft et meget begrænset grundlag for at rådgive. Det har derfor været befriende endelig at blive givet et ærligt indblik i bostøtternes praksis, som er stærkt præget af ønsket om at yde et højt serviceniveau til brugerne.

Bostøtternes høje krav til egen ydelse har vist sig ved en udtalt skepsis overfor de potentielle forringelser af servicen, som kunne følge med den virtuelle bostøtte. Det har derfor været vigtigt for kick-off seminarerne at holde fokus på, at der i første omgang er tale om et pilotprojekt, som opfordrer dets projektdeltagere til at eksperimentere og vurdere, snarere end pådutte et allerede fastlagt program.

Ud af seminarerne har vi sammensat en nodkogt version af deltagernes nopter, som opsummerer de fem væsentligste pointer, som bostøtter og brugere kan tage med sig fremefter i arbejdet.

Efter seminarerne har CfDP kogt deltagernes “væg” af overvejelser ned til to sider, der opsummerer de fem væsentligste pointer, som bostøtter og brugere kan tage med sig i arbejdet fremefter

Gode overvejelser i projektdesignet

Frem til efteråret er projektet en legeplads, hvor få udvalgte bostøtter og borgere kan teste og imødekomme eventuelle metodemæssige “børnesygdomme” i den virtuelle bostøtte. Denne varsomme beslutning har vakt bred anerkendelse blandt bostøtterne i de fem kommuner. Fra starten har deltagelse i pilotprojektet desuden været helt frivilligt for bostøttens brugere. Omvendt er deltagelse et uomtvisteligt krav til bostøtterne, hvis deres brugere ønsker at være med.

Læs også: Recovery – brugerinddragelse i socialpsykiatrien

Når projektet næste vinter opskaleres til en langt større gruppe af bostøtter og brugere på tværs af de fem kommuner, vil der kunne fastlægges snævrere rammer på baggrund af erfaringerne fra piloten. Men også her vil man bevare fokus på den individuelle frihed til at eksperimentere med de nye værktøjers potentialer. Dels i erkendelsen af, at hele det digitalpædagogiske felt endnu må betragtes som relativt umodent og fastlagte procedurer dermed let vil kunne begrænse praksis unødigt; dels har det allerede vist sig under kick-off seminarerne, at de digitalpædagogiske værktøjers konkrete brug og dermed potentialer er meget personafhængige.

Den seneste uge har vi udfærdiget to siders læringsmateriale til deltagerne i det indledende pilotprojekt, som opsamler de vigtigste diskussioner og indsigter på tværs af de fem kommuner. (Læs også om den feedback vi har fået på materialet)

Den komprimerede opsamling på seminarernes diskussioner og indsigter er nu sendt ud til alle involverede bostøtter og brugere i de fem kommuner.

Den komprimerede opsamling på seminarernes diskussioner og indsigter er nu sendt ud til alle involverede bostøtter og brugere i de fem kommuner.

Siden dette indlæg blev udgivet er projektet gået fra pilotfase til forankring og drift i de enkelte kommuners bostøtteordninger. Vi har i Center for Digital Pædagogik udarbejdet en hjemmeside på baggrund af evalueringer og praksiserfaring opsamlet i pilotfasen, som i dag bruges som metodehåndbog for alle, der er interesseret i den virtuelle bostøttes metoder. Besøg hjemmesiden her: virtuelbostøtte.dk.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.