Skrevet af tidl. medarbejder Erroll Marshall

I Cyberhus kan vi mærke, at bevæggrundene for at engagere sig som frivillig har ændret sig. De frivillige lader sig ikke længere kun motivere af  “den gode gerning” og endnu et socialt netværk, når de melder sig som frivillig i Cyberhus. Specifik viden og erfaring, der styrker studie og CV, er blevet vigtige parametre for den frivillige. Det er både naturligt, forståeligt og en vigtig drivkraft, der kan sikre et højt fagligt niveau og en engageret indsats fra den frivillige.

For at kunne tiltrække, motivere og fastholde vores frivillige, er det derfor afgørende, at vi tager ansvar for at etablere et både trygt, socialt og fagligt udfordrende miljø for vores frivillige. Ikke kun for de frivilliges skyld, men fordi deres velbefindende sikrer den bedst mulige rådgivning for de de børn og unge i Danmark, der søger råd og hjælp hos os.

Et af de nye redskaber, vi har udviklet, og som i øjeblikket er ved at blive testet sammen med de frivillige i chatrådgivningen, er “den digitale dagbog”.

Faglig udfordring gennem refleksion og nærhed
Når en vagt i chatten er overstået, skriver rådgiveren sine refleksioner over dagens chats ind i sin digitale dagbog. Dagbogen bliver kun delt med koordinatorerne og har to primære formål: 1. At den enkelte rådgiver bliver bevidst om egne styrker og udfordringer.
2. At give koordinatorerne et redskab, der sikrer en større indsigt i den enkelte rådgivers arbejde i chatten.

De mange funktioner i den digitale dagbog giver koordinatorerne en højere grad af kommunikation og bedre indsigt i hinandens arbejde med den enkelte rådgiver. Dermed skal dagbogen medvirke til:

  • at koordinatoren er forberedt og har indblik i, hvad rådgiveren oplever af udfordringer, når han eller hun møder ind på sin vagt.
  • at synliggøre, når flere rådgivere har samme udfordringer, så koordinatorerne kan tilrettelægge workshops og yde specifik støtte for denne gruppe.
  • at koordinatorerne nemmere kan tilrettelægge og planlægge workshops, foredrag og udviklingsforløb for hele rådgivergruppen.
  • et trygt og fagligt stimulerende miljø omkring den frivillige rådgiver.

 

Fagligt udfordrende miljø skal dyrkes løbende
Hvis man som organisation vil tiltrække og fastholde en kvalificeret frivillig indsats, er det altafgørende, at man løbende tænker over, hvordan man sikrer et socialt og fagligt udfordrende miljø.

Det har vi gennem flere år haft gode erfaringer med. Erfaringer, som vi gerne deler. Læs mere her: “Frivillighed med Power”. Vi tester “Den digitale dagbog” frem til maj, og til den tid deler vi her på hjemmesiden vores erfaringer med den digitale dagbog.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.