Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

I 2022 har vi indgået samarbejde med Skanderborg Kommune og KFUM’s Sociale Arbejde om at teste brugen af app’en Nyby. Formålet er at bringe kommune og civilsamfund tættere på hinanden i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner, og på den måde bidrage til øget trivsel. Projektet er støttet af BIKUBENFONDEN, og løber over 1½ år.

Et digitalt værktøj som bindeled

Der har længe været et ønske om at gøre samarbejdet mellem civilsamfund og kommune mere effektivt og overskueligt. Det er noget som vi har arbejdet indgående på, gennem vores flerårige indsats med at få den kommunale ungerådgivning online, på vores egen landsdækkende ungerådgivning Cyberhus.dk. Her kan den frivillige rådgivning supplere den kommunale indsats, så de unge ikke oplever at være begrænset af kommunens åbningstider, men i stedet altid har adgang til støtte. 

Den erfaring ønsker vi nu at bringe over i det fysiske rum, hvor app’en Nyby bliver det digitale bindeled mellem civilsamfund og kommune. Projektet, der løber over 1½ år, funderes i Skanderborg Kommune og KFUM’s Sociale Arbejde repræsenterer civilsamfundet. Projektet er støttet af BIKUBENFONDEN, og er en del af en større indsats for at forebygge mistrivsel blandt anbragte og tidligere anbragte unge. BIKUBENFONDEN bidrager også aktivt med rådgivning undervejs, og har plads i projektets styregruppe.

Nem og overskuelig indgang til mere støtte for den unge

App’en er bygget op omkring grupper, hvor den kommunale medarbejder kan indtaste konkrete opgaver, der så udbydes til de tilknyttede frivillige. Alle grupper har en specifik formålsbeskrivelse, herunder f.eks. kørsel og transport, lektiehjælp, følgeskab ind i fællesskaber, praktiske opgaver, mm., og baserer sig på de konkrete behov hos de unge, som de kommunale medarbejdere identificerer i deres arbejde. Det er opgaver der ligger uden for medarbejderens normale arbejdsopgaver, men som vil have stor betydning for den unges trivsel. 

Alle frivillige der tilknyttes grupperne skal godkendes af KFUM’s Sociale Arbejde, der ligeledes står for bl.a. at koordinere kvalificering, indhente børneattest og tavshedserklæring. 

Tjek ind, tjek ud

Når en frivillig er godkendt og tilknyttet en gruppe, vil de så modtage en notifikation, når medarbejderne opretter nye opgaver. Den frivillige kan så vurdere om vedkommende har tid og mulighed for at løfte opgaven, og den frivillige forpligter sig ikke til andet end den pågældende opgave.

På den måde bliver frivilligheden mere fleksibel, og håbet er at flere kan spejle sig selv i denne form for engagement, fordi det passer ind i en travl hverdag, hvor det fx ikke er muligt at forpligte sig som frivillig for længere tid af gangen, men hvor ønsket om at hjælpe stadig er tilstede. 

Masser af god energi

Det er ikke altid nemt at få flere parter til at enes og arbejde sammen om en fælles indsats, men det er helt tydeligt for os at vi, i dette projekt, har ramt et tydeligt fælles formål, der handler om at give den bedst mulige støtte til de unge, der har brug for den. Derfor summer rummet af begejstring, ideudveksling og potentialer, også selv når emnet handler om mindre farverige emner, som teknik, dataudtræk og samarbejdsaftaler. 

KFUM’s Sociale Arbejde har mange års erfaring med at engagere og motivere frivillige kræfter, og de kan se en klar fordel ved at gøre rammerne for frivillighed mere fleksible, ligesom at de har et stort ønske om også at arbejde tættere med den kommunale indsats, så vi, i fællesskab, kan sikre at flere unge modtager den støtte de har brug for, når de har brug for den, uafhængigt af paragraffer og aldersbegrænsninger. 

Skanderborg Kommune øjner ligeledes muligheden for at understøtte deres egne indsatser, så den enkelte unge får flere muligheder, og de oplever app’en som et overskueligt og brugbart værktøj. 

Hos Center for Digital Pædagogik bekræftes vi endnu engang i, at det sociale arbejde både kan understøttes og udvikles positivt gennem brugen af digitale medier, og vi er taknemmelige over at BIKUBENFONDEN er villige til at tænke kreativt og innovativt i indsatser målrettet børn og unge. Det gør os stolte og helt utroligt håbefulde for hvad fremtiden bringer. 

Ønsker du at vide mere om projektet? Kontakt projektleder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Ønsker du at vide mere om hvordan du kan blive frivillig i projektet? Kontakt frivilligkoordinator Hannah på htc@kfumsoc.dk

Bikubenfonden

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.