Discord er gamernes kommunikationsmæssige drug of choice, hvorfor vi længe har haft et ønske om at gøre indtog på platformen. Og nu har vi endelig fået styr på GDPR og alt det andet formalia, så nu er vi i gang: Scammed.dk er på Discord!

På scammed.dk tilbyder vi rådgivning og støtte til personer og pårørende til personer, der har været ofre for snyd i handler med skins, og vi har et mål om at nå så mange gaming-interesserede som muligt med hjælp og rådgivning. Vores eget site trækker unge til, men vi vil gerne gå skridtet længere, og rykke helt ind, hvor de unge er, i stedet for at bede dem komme til os. Gamerne har Discord åben hele tiden, når de gamer og trader, og ved at være til stede på Discord er vi i bogstavelig forstand kun ét klik væk. Det betyder, at vi har mulighed for at hjælpe gamerne både før, under og efter en trade.

Målet med Discorden er at skabe et sted, hvor man kan få gode råd til at handle sikkert, samtidig med at man ikke bliver gjort til grin, hvis uheldet har været ude, og man vil vide, hvordan man kommer videre. Bashing og toksicitet er nemlig noget, vi ser rigtig meget af i andre, mere åbne trading communities. Og det vil vi gerne undgå.

På Discord kan vi arbejde forebyggende ved at give råd og vejledning til, hvordan de passer bedst muligt på sig selv, når de trader, og vi kan støtte dem efterfølgende, hvis de skulle være så uheldige at blive snydt.

Faktaboks: Hvad er Discord?

Discord er en kommunikationsplatform designet til gamere, hvor man kommunikerer via skrift eller tale.

Discord er inddelt i servere. Man kan ikke søge serverne frem, men skal derimod inviteres eller have tilsendt et direkte link. Det betyder, at dem, der “ejer” serverne selv kan bestemme, hvem der kan deltage.

Man kan kommunikere med dem man er venner med på Discord, samt med dem, der er på de samme servere som én selv.

Vi kan “holde dem i hånden” hvert skridt på vejen gennem en trade, hvis de ønsker det, og på den måde forhåbentlig være med til at mindske mængden af scams. Og sidst, men ikke mindst, kan gamerne selv chatte med hinanden og dele gode erfaringer.

Discorden kommer ikke til at erstatte den eksisterende SMS- og brevkasserådgivning på scammed.dk, og det vil fortsat være de to steder, hvor man er garanteret 1:1-hjælp fra én af vores eksperter. På Discorden følger eksperterne med og giver råd og vejledning, men der vil også være andre brugere, der kan svare og hjælpe.

Men…må vi overhovedet det?

Når vi som faglig organisation træder ind på en platform som Discord er det dog med en blanding af højt løftet pande og let bævende knæ. For kan vi overhovedet det? Er det overhovedet etisk og moralsk forsvarligt? Kan vi være sikre på, at vi kan stå inde for det indhold, der ligger på Discord? Kan vi, rent juridisk, overlade datarettighederne til Discord? Disse, og mange flere lignende, spørgsmål har vi stillet os selv (og vores DPO). Heldigvis har svarene vist sig at være “Ja” til alle spørgsmålene.

Når de unge vælger at oprette en bruger på Discord accepterer de samtidig Discords Terms of Service. Og den ligning er, for så vidt, CfDP uvedkommende. Vi er blot en organisation, som har valgt at oprette en server på Discord, som de unge selv kan vælge, om de ønsker at være en del af. Serveren er vores, og har blot “tilfældigvis” hjemme på Discord.

Det betyder altså, at vi helt og holdent kan bestemme hvilket indhold og hvilke brugere, der skal være på serveren, hvilken tone vi accepterer og ikke accepterer, hvilke emner, der kan diskuteres, og hvilke snakke, der hører til. Kort sagt, er det os, der bestemmer over serveren, og Discord, der hoster den. Derfor har vi også valgt at lave vores egen Code of Conduct for deltagelse på serveren.

Vi skal være der, hvor de unge er

Udover de juridiske og tekniske overvejelser, er der også gået mange pædagogiske og psykologiske overvejelser forud for oprettelsen af Discord-serveren. Hvordan sørger vi for, at der er rart at være? Hvordan sikrer vi os, at vi fortsat passer godt på brugerne? Hvad med anonymitet? Hvordan undgår vi, at personlige emner kommer til at fylde i det “offentlige” rum? osv. Men det altoverskyggende har hele tiden været: vi er nødt til at være der, hvor de unge er. Og de unge gamere er på Discord.

Med Discorden ønsker vi at skabe et støttende og rummeligt fællesskab, hvor der er plads til frustration og ked-af-det-hed, når man bliver snydt, hvor der er rummelighed over for de tunge følelser, og hvor man har hinandens ryg og giver hinanden et virtuelt klap på skulderen i stedet for en verbal overfusning.

Serveren skal formes i samarbejde med brugerne, hvorfor vi løbende vil justere indholdet, så det passer til det, brugerne efterspørger. Der vil foregå konstant moderation, og der vil være klare regler for, hvordan man opfører sig. Brugerne kan til enhver tid tagge en admin, hvis der er noget, vi skal kigge på, eller hvis brugerne har idéer til tiltag derinde.

Det positive, støttende fællesskab er omdrejningspunktet for Discorden, og alt hvad der lugter af 1-1 rådgivning vil blive henvist til sms’en eller brevkassen på scammed.dk. Selvfølgelig kan brugerne henvende sig til admins, såfremt de ikke føler sig trygge ved at spørge i det offentlige rum, men i det omfang samtalen tager en rådgivningsmæssig drejning, vil vi sende brugeren over i vores rådgivning. Ikke fordi vi ikke vil snakke på Discord, men slet og ret for at passe på brugeren og dennes anonymitet.

Et community på Discord er stadig i sin meget spæde begyndelse, og vi asfalterer lidt, mens vi kører. Men det er spændende, og vi er meget håbefulde og forventningsfulde. Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet med Discord eller de pædagogiske og psykologiske overvejelser bag, er du velkommen til at kontakte undertegnede til en snak.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Kontakt Stine

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.