Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

For nogle unge i sårbare positioner har coronavirus skabt mere mistrivsel og utryghed. Derfor har vi skabt en række digitale fællesskaber, hvor de unge omsorgsfuldt bliver mødt i deres frustration og afmagt.

Alle har brug for fællesskaber, og alle har brug for at møde nogen, der forstår og lytter.

Hos CfDP har vi en særlig opmærksomhed på de unge og voksne unge, der ikke har andre steder at gå hen, når de har brug for nogen at snakke med. For nogle unge har coronaviruspandemien kun gjort det sværere, at få den hjælp, de har brug for. Det gælder, uanset om deres situation er et resultat af omsorgssvigt, eller om deres tanker og følelser kredser om emner, der kan være svære at tale om i det fysiske møde. Derfor har vi lavet projekt Online Fællesskaber i samarbejde med Ungecentret Skanderborgvej.

Projektet, der er støttet af TrygFonden, er forankret på Gruppechat.dk, hvor vi har lavet forskellige gruppeforløb til unge, for at give dem et digitalt samlingssted midt i al forandringen. I projektet arbejder vi med to former for gruppeforløb: De åbne og de afgrænsede.

Tilgængeligt rum for alle – når det passer

De åbne gruppeforløb bemandes og faciliteres af frivillige rådgivere. Grupperne er uforpligtende, hvorfor de unge kan vælge at deltage når og hvis det giver mening. De er også dynamiske, så når et emne fylder mere i samfundet eller blandt de unge, kan rådgiverne gribe emnet og lave et forløb. De åbne gruppeforløb ligger frit tilgængelige på Gruppechat.dk, så alle unge frit kan tilmelde sig, selvom projektet primært er målrettet unge i Midtjylland.

De åbne gruppeforløb har fokus på de unges her-og-nu problemstillinger, og har en løsere struktur ift. at følge de unges ønsker og behov i den givne gruppechat. Der er typisk en løbende udskiftning blandt de unge, der deltager, selvom nogle unge også deltager hver gang. 

Såfremt en ung har brug for mere hjælp, kan rådgiver hjælpe med at finde relevante tilbud i lokalområdet.  

 

Struktur og fokus på udvikling – For dem der har brug for det

De afgrænsede gruppeforløb bemandes og faciliteres af en medarbejder fra Ungecentret Skanderborgvej i Aarhus. De afgrænsede forløb tilbydes primært til unge, der enten er indskrevet i Aarhus Kommunes ungeindsats, eller som går på en specialskole i Aarhus Kommune. Derfor er gruppeforløbene også kodebeskyttede.

I de afgrænsede gruppeforløb er der mere fokus på udvikling, og forløbet er derfor i højere grad struktureret med specifikke emner hver gang. De unge, der deltager, er specifikt inviteret til fællesskabet, og derfor ser vi færre udskiftninger undervejs i forløbet – og skiftet sker kun inden for gruppen af inviterede unge. 

I de afgrænsede forløb benytter rådgiver sig af inspiration fra de gruppeforløb der ellers afholdes i UC I de afgrænsede forløb benytter rådgivere sig af inspiration fra de gruppeforløb der ellers afholdes i Ungecentret Skanderborgvejs fysiske lokaler, og omsætter dem til en digital kontekst. Temaet for forløbet er fællesskaber, og hvordan man selv, som ung, finder sin plads. I den sammenhæng introduceres de unge blandt andet til selvværdsskjoldet.  

Brobygningen mellem civilsamfund og kommune

Udover at tilbyde et digitalt trygt rum til de unge, skal projektet også undersøge hvad der sker, når den frivillige rådgivning får indsigt i den kommunale praksis (og vice versa), og hvordan disse kan sikre et bedre serviceniveau til de unge, der henvender sig. Vi er lige så stille begyndt at arbejde mere fokuseret på den del af projektet, og vi kommer til at folde det meget mere ud i sidste del af projektperioden primo 2022. 

I sidste ende håber vi at projektet medfører, at de unge kan få støtte og hjælp til at holde gejsten oppe i en ofte skræmmende verden, uanset om det blot er gennem deltagelse i de digitale fællesskaber, eller om det er via brobygningen ind i det kommunale system. 

Projektet løber fra 01.09.21 til 30.04.22. 

Hvis der ønskes mere information om projektet

Kontakt projektleder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Kontakt Signe

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.