samlet Samlede henvendelser på Cyberhus.dk siden 2005. Klik for forstørret visning.[/caption] Hvad er en henvendelse? En henvendelse dækker eksempelvis over en chatsamtale, et indlæg i debatten, et billede eller en kommentar i bloggen. I grafen til højre ses udviklingen af Cyberhus´samlede aktivitet siden starten i 2005. Kigger vi lidt nærmere på henvendelserne kan vi se at de unge i fortsat stigende grad bruger Cyberhus som et sted hvor de spejler sig og søger råd blandt jævnaldrende.

Mere ung-til-ung end ung-til-voksen?

Grafen nedenfor viser, hvordan de unges færden på Cyberhus har udviklet sig over de seneste 5 år mellem de to overordnede kategorier Ung-til-Ung, som rummer vores Debatter, Livsfortællinger, GruppeChat, Billeder, Hemmeligheder og Blogs, og Ung-til-Voksen, som tæller 1-1Chat, Ung-iChat og Brevkasser. [caption id="attachment_14690" align="aligncenter" width="425"]fordelt Ung-til-ung og Ung-til-voksen – Klik for forstørret visning[/caption] Det kan virke som om de unge hellere vil søge råd blandt jævnaldrende, fremfor ved de voksne rådgivere. Men det er ikke helt tilfældet. For at kunne forstå det må vi lige endnu et lag længere ned i tallene.

Perspektivering

Antallet af samtaler i 1-1-Chatten, er faldet markant over de seneste 3 år, men forklaringen skal ikke findes i manglende interesse fra de unge. I 2013 gennemførte vi 2002 samtaler. I 2014 blev det til 1503, og i 2015 blev det til 1252 samtaler. For at forstå de dalende tal korrekt skal de holdes op mod vores åbningstid i chatten som i samme periode er skåret tilsvarende. I juni 2014 blev vi nødt til at skære ned på åbningstiden, på grund af manglende midler til løntimer. Vores 1-1-Chat er altid bemandet med en lønnet koordinator, der har til opgave at støtte op om vores frivillige rådgivere og på den måde både sikre kvaliteten af det rådgivende arbejde, samt den frivilliges tryghed. Denne ændring har først slået fuldt igennem i 2015, hvor vi har kørt et helt år med de “nye” åbningstider. I grafen ses hvorledes antallet af åbningstimer og samtaler har ændret sig. chats For at få et mere sammenligneligt tal for antallet af gennemførte chatsamtaler bliver vi nødt til at kigge på hvor mange samtaler pr. time vi har gennemført. Gør vi det, kan vi se at vi faktisk er lykkedes med at gennemføre flere samtaler pr. time. Både i 2013 og 2014 gennemførte vi i gennemsnit 1,6 samtaler pr. time. I 2015 blev det til 2 samtaler pr. time, og da den gennemsnitlige længde for en samtale ikke er faldet, må vi forstå stigningen som et udtryk for, at vi ganske enkelt har haft mulighed for at have flere linjer åben af gangen. Vi har nemlig fortsat ca. samme antal frivillige chatrådgivere som nu fordeler sig over færre antal timer.

Der er ikke færre der chatter

Selvom vi har gennemført færre samtaler i 1-1-Chatten så er er antallet af deltagende unge i vores andre chats steget tilsvarende. I vores gruppechats har vi haft 1107 deltagere, hvilket er en stigning på over 20% i forhold til 2014. Og selvom fokus i vores gruppechats er på de unges mulighed for at hjælpe hinanden, er det vigtigt at understrege, at der altid er minimum én deltagende voksen rådgiver. Samtidig var 2015 og året hvor vi slog dørene op for vores Ung-i kommunesamarbejde. I 2015 har rådgivere fra Bispebjerg ungdomsrådgivning således haft deres egen chat på Cyberhus, henvendt til unge fra København. Og den fandt de københavnske unge frem til 99 gange.

Flere chats på vej

2015 var som alle tidligere år fyldt med livsbekræftende samtaler, svære spørgsmål, smukke billeder og listige hemmeligheder. Det var året hvor vi i gruppechatten, havde stor succes med at få de unge til at deltage engageret i debatten omkring alkohol og så var det i 2015 at vi skabte fundamentet til den bro vi så gerne vil bygge mellem Cyberhus´mange frivillige hænder og de kommunale tilbud til børn og unge. En udvikling vi følger stærk op på i det nye år hvor vi allerede indenfor de næste par uger kan byde velkommen til både Ringkøbing-Skjern og Aarhus kommune, som også åbner deres egen chat på Cyberhus. Vil du høre mere om chat-samarbejdet med kommunerne, så kontakt leder Anni Marquard på anni@cfdp.dk.]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Niels-Christian Bilenberg

Seniorkonsulent med speciale i digitalpædagogisk ungerådgivning Kontakt Niels-Christian

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.