Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Mere om Stine

Har man som kommune en digital ungerådgivning forkortes vejen mellem den unge og de relevante kommunale tilbud. Målgruppen bliver bredere, kontakten mere på de unges præmisser og kommunen bliver en instans, der er mere i øjenhøjde med de unge.

Evalueringen af brobygningsprojektet mellem Cyberhus og landets kommuner har budt på mange spændende indsigter. De tre væsentligste har vi samlet i en artikelserie, som du kan følge med i her. Serien består af tre dele, og dette er første artikel.

Kortere vej mellem ung og kommune

Siden 2016 har CfDP arbejdet for at bygge bro mellem den digitale ungdomsrådgivning Cyberhus og de kommunale støttetilbud til unge. Det har gjort det muligt for kommunerne at nå en anden og bredere målgruppe, end den de når gennem deres traditionelle tilbud.

Sammen giver Cyberhus og kommunerne de unge en indgang til rådgivning og hjælp, som komplimenterer og understøtter hinanden, ved at trække på det bedste fra begge verdner.

Cyberhus giver mulighed for, at man som ung kan henvende sig uforpligtende og anonymt. Vi kræver ikke noget af de unge. De skal ikke fysisk henvende sig, forpligte sig eller engagere sig i en relation. De kan få rådgivning på det tidspunkt, hvor de er lige midt i noget følelsesmæssigt udfordrende.

Anni Sørensen, Aarhus Kommune

Med en tilstedeværelse på Cyberhus får kommunerne plads på et site, der allerede har godt fat i børn og unge. Det gør vejen til at nå dem kortere.

Omvendt bliver det også lettere for de børn og unge, der har behov for støtte i et kommunalt tilbud, at finde den rette hjælp. Eller i hvert fald finde en indgang, der kan lede dem trygt og sikkert videre til det eller de tilbud, der passer til deres situation og behov.

Om projektet: Det tværkommunale netværk for digital rådgivning har siden 2016 med støtte fra VELUX FONDEN udviklet og afprøvet metoder i digital rådgivning og kommunikation til sårbare unge. Målet er at arbejde med teknologier, der kan forbedre nuværende rådgivningstilbud, øge adgangen til rådgivningen og styrke engagementet for de unge. Bl.a. i form af et brobygningsprojekt mellem ungdomsrådgivningen Cyberhus og landets kommuner. Siden 2020 er projektet blevet evalueret af analysebureauet Analyse & Tal, der har foretaget såvel kvalitative som kvantitative undersøgelser af projektet. Artiklen her beskriver indsigter fra evalueringen.

Vi når dem, der normalt går under radaren

Den digitale rådgivning gør det også muligt for kommunerne at nå en målgruppe, der er sårbare i en mindre traditionel forstand.

Vi har en rigtig god relation til de unge, der er synlige i vores by, men vi har ikke været gode til at nå ud til de mere stille børn. Idéen med at starte en elektronisk platform var, at få fat i dem, der går mere under radaren, og det synes jeg, vi er lykkes med.

Brian Sørensen, Slagelse Kommune

Kommunerne har altså allerede godt fat i de børn og unge, der “larmer” i lokalmiljøet, men har haft svært ved at ramme dem, som forputter sig mere, og ikke gør det store væsen af sig. Dem får de mulighed for at nå ved en tilstedeværelse på Cyberhus.

Set fra de unges perspektiv bliver kommunen en mindre “farlig” instans, når den er tilstede på Cyberhus. Kommunen er pludselig ikke længere bare et system af tudsegamle voksne, der ikke fatter noget som helst om unge og ungdomskultur i dag, og som kun er ude på at komme med forbud og ødelægge alt det, der er sjovt ved at være ung.

Kommunen består nu af ægte mennesker, som vil dem det godt, og som faktisk gerne vil hjælpe – uanset hvad de har behov for at spørge om.

Vi får fat i nogle unge, som ikke er en del af vores “system” normalt. De spørger blandt andet om menstruation, om at have det svært i skolen, om forældres skilsmisse. Nogle af de her hverdags-teenage-problemer, som sjældent er de dominerende blandt de unge, vi er vant til at have med at gøre.

Jens Flintholm Abild, Sønderborg Kommune

Det handler om tillid

Når man som kommunal instans tager sig tid til at svare på de mere “hverdagsagtige” spørgsmål virker det tillidsopbyggende i relationen mellem ung og kommune.

Det er en måde for kommunen at være synlig i de unges dagligdag, og samtidig komme i øjenhøjde med dem. Samtidig er det en indgang til kommunen, som den unge har kontrollen over. Kontakten foregår på den unges præmisser, og finder sted når og så længe som vedkommende ønsker det.

Den digitale tilstedeværelse giver endvidere kommunen mulighed for at vise, at børn og unge sagtens kan bruge deres kommune, selvom de ikke er en del af “systemet”.

Det er en mulighed for at vise, at kommunale medarbejdere ikke behøver at være voksne, der har glemt alt om, hvordan det er at være ung. Og sidst er det en mulighed for at tilbyde de unge et anonymt, trygt, sikkert og fagligt velfunderet frirum til at tale om deres udfordringer – uanset hvad de er.

Vi når ud til dem, der måske ikke har mod på at spørge deres lærer eller snakke med deres forældre.

Eldbjørg Pollestad, Skanderborg Kommune

Der er en kæmpe styrke i at kunne være det team af voksne, som unge kan og tør henvende sig til, med alle de tanker og følelser, der fylder. For der er ingen tvivl om, at mange unge søger svar på deres udfordringer online.

Og kan man forkorte vejen fra spørgsmål til fornuftigt, sobert, reelt, kærligt, omsorgsfuldt og faktuelt svar, er der meget vundet. Både for den enkelte unge, men også for samfundet som helhed.

Endvidere understøtter brobygningsprojektet den kommende reform af Barnets Lov, den såkaldte Børnene Først, der træder i kraft 1. april 2023.

I aftaleteksten står blandt andet, at ‘’Det fastsættes i Barnets Lov, at alle kommuner skal have en synlig og let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som specifikt er målrettet børn og unge. Børn og unge skal således på den enkelte kommunes hjemmeside hurtigt kunne tilgå information, om hvem de kan ringe til/skrive til for at få kontakt og hjælp.” Netop ved at være til stede på Cyberhus bliver kommunerne mere synlige og lettilgængelige for lokale børn og unge.

Dette er første artikel i serien om brobygningsprojektet. Du kan læse anden artikel her og tredje artikel her. Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden.

CfDP har siden 2017 med støtte fra Velux Fonden udviklet og afprøvet metoder i digital rådgivning og kommunikation til sårbare unge.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Kontakt Stine

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.