Projekt Gruppechat.dk

Socialstyrelsen valgte i 2017 at give en stor bevilling til projekt Gruppechat.dk, som løber indtil udgangen af 2019. Det overordnede formål er at udvikle et gratis rådgivningstilbud, der tilbyder psykisk sårbare unge mellem 12-25 år et åbent og anonymt digitalt gruppeforløb. Initiativet tilbyder desuden en digitalpædagogisk henvisningsmetode som forventes at føre til, at flere psykisk sårbare unge, som har behov for særlig støtte, kommer i kontakt med de rette behandlingstilbud lokalt i kommunerne på et tidligere tidspunkt.

De unge strømmer til

Selvom projektets opstart har budt på en række udfordringer, så ser vi en stærk tilstrømning af unge med cirka 5 om dagen, og indtil videre har der været 101 brugeroprettelser, og 3 digitale henvisningssamtaler. De foreløbige resultater er derfor positive, og tyder på at et stort potentiale.
Allerede nu står det klart at:

  • Projektets grundværdier og de frivillige mentoreres rolle opleves desuden som veldefineret og velfungerende, og projektets grundlæggende udgangspunkt er derfor godt.
  • Rigtig meget tyder meget på at selv enkelte samtaler har en positiv effekt for de unge, og at både de unge og de frivillige mentorer oplever dem som meningsfulde.

Citat fra en ung: “Til evalueringen, ros! Det er fedt at i to ville bruge så meget tid på det her! Og jeg syntes man får meget gode råd osv. 🙂 de der videoer var også gode, hvis man lige havde brug for at tænke på andre tanker end negative.”

Både de frivillige og resten af holdet bag projektet er overbeviste om at konceptet for Gruppechat.dk har ramt rigtigt blandt målgruppen, ikke mindst fordi den anonyme og ligeværdige samtaleform er virkningsfuld, men også fordi at de unge får rig mulighed for at kunne spejle sig i hinanden, indenfor trygge rammer.

Citat fra en ung: “Det er selvfølgelig lidt ærgerligt der ikke kommer flere på, men for mit vedkommende har det gjort noget godt, at der ikke var andre på de første gange, så vi mere eller mindre lærte hinanden at kende, og så jeg stadig kunne holde ud at være med, når der kom flere på”

Læs mere om konceptet for Gruppechat.dk her

Samarbejde om løsninger

Projektet befinder sig stadig i en relativt tidlig fase, og har i denne periode været udfordret af mange udeblivelser fra de unge, hvorfor det også på nuværende tidspunkt er været vanskeligt at måle en længere progression i de unges trivsel.
Både de frivilige mentorer og projektteamet arbejder sammen om at finde smarte løsninger på udfordringerne, og der spekuleres om:

  • Den administrative proces skal gentænkes, således at det er nemmere for de unge at komme direkte ind i grupperne. På nuværende tidspunkt er der desværre ofte en lang ventetid fra de opretter sig til gruppen starter, og det kan være årsag til udeblivelserne.
  • Der skal være flere muligheder for ung-til-ung interaktion på siden, så de unge i højere grad kan deltage uafhængigt af chattens åbningstid.

Projektet er ikke i mål endnu, men de foreløbige erfaringer giver god grund til betragte opstarten som en rigtig god begyndelse, også fordi der allerede nu er gode konkrete bud på ændringer som kan løse de tilbageværende udfordringer.
Læs mere om brugen af gruppechat som digitalpædagogisk værktøj her
Læs hele evalueringen her
Indlægget er skrevet af Michael Sørensen, praktikant ved Center for Digital Pædagogik
Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Projektleder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk
Ønsker du at vide mere om INEVA, se da deres hjemmeside www.ineva.dk]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Kontakt Signe

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.