Alle tilbud på findhjælp.dk skulle opfylde følgende krav:

  • tilbuddet skal henvende sig til børn, og ungetilbuddet skal være omkostningsfrit for børn og unge
  • tilbuddet skal kunne tilgåes af børn og unge uden forudgående visitation
  • tilbuddet skal være funderet i ønsket om at hjælpe børn og unge i forhold til en eller flere problemstillinger, uafhængigt af barnets/den unges sociale, kulturelle og religiøse baggrund

De enkelte tilbud indtaster selv deres oplysninger, som efterfølgende bliver verificeret, i forhold til indhold og beskrivelse af tilbuddet, af en pædagogisk ansvarlig koordinator i Center for Digital Pædagogik.

Samarbejde med Cyberhus som henvisningsværkstøj
Findhjælp.dk er endvidere en integreret del af det rådgivende arbejde på cyberhus.dk. Vi betragter derfor de rådgivningstilbud, der findes på findhjælp.dk, som offline samarbejdspartnere omkring det fælles mål at gøre en forskel for udsatte børn og unge. Samarbejdet er således udelukkende funderet i den fælles indsats for at hjælpe børn og unge, og ikke hverken et økonomisk partnerskab eller en binding til at gennemføre fælles projekter eller arbejdsmetoder.

OBS: Projektet er i dag lukket ned pga manglende finansiering. Cyberhus.dk har i stedet påbegyndt et større samarbejde på tværs af landets kommuner, for at skabe mere synergi mellem cyberhus’ landsdækkende rådgivning, og de lokale kommunale ungetilbud. Læs mere på: cfdp.dk/blog/online-raadgivning/millionbevilling-sikrer-bedre-og-hurtigere-stoette-til-saarbare-unge/

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.