Der er en glæde at kunne meddele, at RådgivningsDanmark ifm. nævnsmøde har truffet afgørelse om, at jeres ansøgning om akkreditering kan imødekommes, idet I efterlever kvalitetskravene for akkreditering.

Sådan starter mailen fra brancheforeningen RådgivningsDanmark, der landede i indbakke 25. november – cirka otte måneder efter at vi startede akkrediteringsprocessen er vi nået i mål med det bedst tænkelige resultat.

Vores kommunale partnere, vi oplærer og uddanner i online rådgivning kan nu vide, at metoden er blåstemplet.

Akkreditering er vigtig, fordi det sætter en standard for hvad der er god rådgivningspraksis. De kriterier, man bliver vurderet ud fra, bygger på eksisterende kvalitetsmodeller, som er kendt fra det sociale område (eksempelvis opholdssteder). Men de er så særligt tilpasset det rådgivende område, og udarbejdet af RådgivningsDanmark i samarbejde med medlemsorganisationerne. 

Rådgivning er på ingen måder en beskyttet ydelse eller titel, og derfor er det endnu vigtigere, at branchen gennem akkreditering sætter standarden for hvad der er god praksis. 

At blive akkrediteret var målet, og vi er stolte af at komme i mål. Men lige så vigtigt har det faktisk været at stille skarpt på vores egen praksis, få den udfoldet og sikre os, at den har bundfældet sig hos alle, som er en del af Cyberhus.

De virkelige skatte var de indsigter, vi fik på vejen
At opnå akkreditering var naturligvis det primære mål, men den samlede proces viste sig at gemme på langt mere end det.

Først et hurtigt indblik i akkrediteringsprocessen, som består af to dele:


– Første del er udarbejdelsen af en kvalitetsbeskrivelse, der bygger på RådgivningDanmarks kvalitetsmodel, der beskriver 38 kriterier, fordelt på 5 overordene temaer, som rådgivningen skal leve op til.

– Anden del af processen er en auditdag, hvor to repræsentanter fra RD’s auditor-team besøger rådgivningen, for gennem observation af praksis og interviews med forskellige repræsentanter fra rådgivningen at sikre, at rådgivningen lever op til den kvalitetsbeskrivelse, der er indsendt.

Udarbejdelsen af kvalitetsbeskrivelsen startede, som sagt, for cirka otte måneder siden. Og det var i sig selv lidt af en rejse. For når man skal udfolde faglighed, retningslinjer, organisering og beslutningsprocesser for sin praksis, ud fra 38 konkrete kriterier, er man nødsaget til at stille skarpt på hvorfor man gør som man gør, og det er i sig selv en ualmindelig god øvelse.

Akkrediteringsprocessen bekræftede os i, at det, vi gør, hjælper sårbare unge

For selv om vi altid har arbejdet målrettet med vores praksis, og har både rådgivningsmanual, medarbejderhåndbog og en lang række øvrig dokumentation for vores praksis, viste det sig, at der alligevel lå masser af skjult viden i vores rådgivning. Viden, vi under udarbejdelsen af kvalitetsbeskrivelsen blev meget tydeligere på, fik dokumenteret, og derved også sikrede blev bredt ud til ALLE i rådgivningen.

Og det var noget, vi heldigvis fik bekræftet på audit-dagen, hvor auditor-teamet efter tre interviews med henholdsvis ledelsesteamet, lønnede koordinatorer og frivillige rådgivere, samt observation i vores chatrådgivning, kunne konkludere, at de oplevede en tydelig rød tråd og en klar fælles forståelse af praksis gennem både interviews og observationer.

Så… at blive akkrediteret var målet, og vi er stolte af at komme i mål. Men lige så vigtigt har det faktisk været at stille skarpt på vores egen praksis, få den udfoldet og sikre os, at den har bundfældet sig hos alle, som er en del af Cyberhus. Og at vi alle sammen faktisk gør det, vi siger vi gør, og dermed er med til at gøre en positiv forskel for sårbare børn og unge.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Niels-Christian Bilenberg

Seniorkonsulent med speciale i digitalpædagogisk ungerådgivning Kontakt Niels-Christian

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.