Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

Sammen med Bikubenfonden, Skanderborg Kommune og KFUM’s Sociale Arbejde undersøger vi om inddragelse af frivillige bidrag, kan støtte op under unges positive udvikling i forhold til trivsel, selvstændighed og autonomi i eget liv. 

Ingen kan alt, alle kan noget

Projektet har overordnet to områder, som vi ønsker at blive klogere på: 1. Vi skal afprøve nye former for frivillighed, og 2. Den frivillige indsats skal bidrage aktivt ind i målgruppens behov. 

Det første spor handler bl.a. om at aktivere en ny gruppe af befolkningen til at engagere sig i frivillighed, gennem overskuelige og afgrænsede opgaver, faciliteret af Nyby App’en. Det gør vi gennem et nyt frivilligtilbud “Giv Et Øjeblik”, der etableres som en del af KFUM’s Sociale Arbejde. Det er beskrevet nærmere her.

Det andet spor beskæftiger sig i højere grad med hvordan den frivillige indsats fra civilsamfundet, defineres direkte ud fra de behov som målgruppen (her: unge i sårbare eller svære livssituationer) har, i stedet for at fungere som en “hyldevare” som målgruppen kan vælge. 

Det betyder både at behovet kan kalde på mange forskellige persontyper eller kompetencer, herunder også fra mennesker, som måske ikke ellers indgår i frivilligt socialt arbejde, og på den måde bliver det tydeligt at alle kan bidrage med noget – og at selv de små opgaver har stor betydning. 

Effekten skal ses i det samlede billede

Nyby App’en er oprindeligt fra Norge, hvor den bliver brugt på ældreområdet, f.eks. på plejehjem eller til at understøtte social- og sundhedshjælperne. For der er, ligesom i Danmark, grænser for hvad man som medarbejder kan hjælpe med af praktiske daglige opgaver. Det kan f.eks. være at skifte en pære eller komme en tur til frisøren. Det er opgaver som virker mindre vigtige, sammenlignet med f.eks. at få den rette medicin eller hjælp til hygiejne, men som, for den enkelte borger, har en betydning. Så erfaringerne fra Norge, viser at hvis en frivillig engageres til at løfte de opgaver, som ellers ikke ville blive løst, så skaber det ikke kun en løsning her og nu, men det skaber værdi i borgerens samlede liv.  

Niels fra Skanderborg Kommune fortæller om hvorfor de har valgt Nyby, og at være med i Giv Et Øjeblik.

Et eksempel – sådan fungerer det

Johanne på 15 har socialangst. Hun har en del fravær i skolen, og det bliver sværere og sværere for hende at komme afsted. Hun er startet i angstbehandling hos Kommunen, og har fået lyst til at starte til håndbold, fordi hun har en god ven, der også spiller. Kommunen har bevilliget tilskud, så Johanne kan starte til håndbold, men desværre er der langt hen til træning. Johanne har ingen i sin familie eller nærmeste netværk, der kan hjælpe med at få hende til træning. Sammen med sin kontaktperson i kommunen, laver Johanne en forespørgsel i Nyby App’en. Den bliver sendt ud til alle de frivillige, der har meldt sig til at hjælpe med følgeskab til fritidsaktiviteter. 

En af de frivillige er Dorthe. Dorthe ser forespørgslen, og kan se at træningen ligger på et tidspunkt, hvor hun er ledig. Dorthe er bibliotekar, så hun ved ikke noget om socialangst, men hun har selv spillet håndbold i mange år, og synes det er et helt fantastisk fællesskab, så hun svarer på forespørgslen. Johanne og Dorthe laver en aftale om at Dorthe kører Johanne til håndbold og hjem igen.

Selvom Dorthe bidrager med en konkret afgrænset opgave, så betyder det at Johanne kan blive en del af fællesskabet igen, hvilket har betydning for at hendes trivsel bliver bedre.  

Susanne fra ungeteamet i Skanderborg Kommune, fortæller hvordan Nyby kan hjælpe de unge i tilbuddet

Skal du være med til at give et øjeblik? 

Vi håber at projektet vil være med til at løfte den samlede indsats for børn og unges trivsel, og samtidig gøre det helt tydeligt, at hvis vi går sammen på tværs af kommune og civilsamfund, så kan vi skabe en værdifuld effekt både hos borgeren og i samfundet.  

Skal du også være med? Så kig ind på www.givetøjeblik.dk og se hvordan du kan blive en del af den positive værdiskabelse. 

Ønsker du at vide mere om projektet? Kontakt projektleder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Projektet er støttet og finansieret af Bikubenfonden

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.