Skrevet af Signe Sandfeld Hansen, Cand. Psych. og rådgiver hos Center for Digital Pædagogik

At møde de unge i digital øjenhøjde

På Cyberhus.dk afholder vi løbende forskellige kampagner, som sætter fokus på et bestemt tema. I de fleste kampagner bliver der primært benyttet følgende funktioner på Cyberhus: ‘blogs’, ‘gruppechat’, ‘hemmeligheder’ og ‘artikler’. Derudover fungerer ‘forum’ som et frirum, hvor de unge kan starte eller fortsætte en debat, uden indblanding fra det rådgivende team på Cyberhus. Af de fire primære funktioner spiller ‘gruppechat’ den største rolle i kommunikationen med de unge under en kampagne.

Gruppechatten som et læringsrum

Overordnet set havde kampagnen mod mobning til formål at formidle viden om mobning, skabe en reflekterende dialog med de unge og italesætte de menneskelige processer, som mobning kan medføre. For at få succes med kampagnen indebar det derfor, at de unge skulle lære noget om emnet, sig selv og andre, både i forhold til at styrke empati og mentaliseringsevne. Ifølge social læringsteori skabes læring mellem mennesker, når de indgår i såkaldte praksisfællesskaber (for mere se Etíenne Wenger: Praksisfælleskaber, 1998). Læring er på den måde en social handling eller social proces, som sker i en dynamisk fælles interaktion med andre. I artiklen om kampagnen bliver der argumenteret for, at gruppechatten kan betragtes som et praksisfællesskab. hvor der sker social og emotionel læring, og at kampagnen således tilbyder både formel og uformel læring.

Formel og uformel læring

Funktionerne ’artikler’ og ‘blogs’ fungerede som strukturerede formidlingsmedier, der målrettet havde til hensigt at fremme viden om mobning. Det var bl.a. artiklerne om definitioner på forskellige variantioner af mobning, hvad man kan gøre og de involverede følelser, samt blogindlæg med reflektionsspørgsmål, der havde til hensigt at fremme de unges tankevirksomhed om emnet. Den uformelle læring kom til udtryk i funktionen ‘gruppechat’ ved, at de unge var gode til at moderere på hinanden og sige fra, hvis deres grænse blev overskredet. De gav på den måde udtryk for, hvad de ønsker, og hvad de ikke ønsker i en social sammenhæng. ‘Gruppechatten’ tilbyder desuden de unge et sted, hvor de bliver taget alvorligt. Mange af de unge, som besøger Cyberhus har få eller ingen oplevelser med at blive taget alvorligt – både af andre unge og de voksne. Derfor oplever de ofte en voksende usikkerhed omkring troen på egne følelser og tanker. Ved at skabe et fællesskab, hvor de unge rent faktisk føler, at de har noget at tilbyde og også bliver mødt sådan, kan det medføre, at de unge får en stærkere følelse af værdi. Det kan også betyde, at de unge lærer, hvordan de skal sætte ord på deres indre virkelighed og kommunikere det til andre på en hensigtsmæssig måde. Måske vil det endda betyde, at den unge i højere grad vil vurdere sin holdning eller følelse som vigtig næste gang, der tales om mobning i f.eks. hjemmet eller skolen, hvilket kan betyde at flere unge begynder at sige fra overfor mobning.

Kampagnens mange muligheder

Kampagnens form og opbygning giver mulighed for, at unge kan snakke sammen på tværs af alder og geografisk placering. De kan dele tanker, følelser og oplevelser i trygheden af den anonymitet som Cyberhus tilbyder. Det giver ofte anledning til mere nuancerede samtaler, hvor der er plads til de unges mange forskellige holdninger og meninger. Fremadrettet vil det være interessant at undersøge effekten af gruppechatten som et praksisfællesskab, graden af formel og uformel læring, og hvordan en fremtidig kampagne, uanset tema, kan målrette indholdet til at optimere begge former for læring.   Læs mere om ENABLE Læs mere om kampagnen om mobning Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere om muligheden for at være samarbejdspartner i en kampagne, så kontakt Signe på signe@cfdp.dk eller 60137053.]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Kontakt Signe

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.