I Center for Digital Pædagogik’s afdeling for “pædagogik om nettet” har vi haft et godt og travlt forår.

Særligt fordi vi virkelig har nået ud til SSP-samarbejdet. SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et samarbejde i kommunerne der både står for både en præventiv indsats for alle børn og unge, overfor de særligt udsatte – og for at gribe ind og støtte individer på sidespor. Sideløbende afholder de forskellige SSP-netværk temadage, kurser og oplægsaftener for de involverede politifolk, lærere, pædagoger, socialrådgivere, m. fl.

Ikke overraskende har fagpersonerne tilknyttet SSP fået et stigende fokus på børn og unges problemer på nettet. Både fordi det er et nyopstået fænomen, som ikke er landet klart på ét bord, og som rejser spørgsmål og nysgerrighed blandt kollegaerne både på skolen, i klubben og politistationen. Men også fordi det netop er de udsatte og sårbare, der også er udsatte og sårbare på nettet.

Et godt samarbejde

Vi har været rigtig glade for at besøge SSP-teams i Aarhus og Ringkøbing-Skjern kommune i flere omgange, samt at afholde velbesøgte workshops på SSP-samrådets årsmøde i Vejle. Når vi kommer ud, fortæller vi både om børn og unges generelle netkultur, som vi møder den, men vender også de situationer hvor noget går helt galt. Det handler som oftest om at forstå samspillet mellem en sårbar ung og hvordan en given tjeneste, side, spil og deres brug kan gå galt. Det er en interessant balancegang mellem at forstå de digitale mediers påvirkning, uden at forfalde til fingerpegeri.

Som oftest kombinerer vi mit oplæg Den Unge Onlinekultur med en drejning mod de særligt udsatte, og spørgsmål og debat undervejs. Og vi har haft stor succes med at kombinere oplægget med skoletjenestens erfaringer om forebyggende netetik i klasseværelset for lærere, eller en af vores rådgivningskoordinatorere fra Cyberhus der kan fortælle om online mødet med de udsatte.

Det gør os skarpere at møde fagpersoner der brænder for de sårbare børn og unge i Danmark, og som har egne, alvorlige historier fra nettets bagkant med. Vi håber og glæder os til et fremtidigt samarbejde med SSP-netværkene efter sommeren!

Skrevet af tidl. medarbejder Kristian Lund

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.