Skrevet af Linda Karen Sørensen, cand. pæd. stud. og foredragsholder ved CfDP (tidl. lærer i 10. klasse) I mødet med de unge er jeg kun blevet bekræftet i, at de unge, gennem uformel brug af sociale medier, besidder en bred viden om hele det digitale felt, og at det er en velintegreret del af deres ungdomsliv og virkelighed. Min oplevelse er, at de unge langt hen ad vejen er rigtig gode til at navigere på tværs af ansigtsløse mosaikker af sociale medier. Sammen skaber de sociale normer i de miljøer de færdes i og vil gerne passe på hinanden i tillidsfulde venskaber.

Unge er flove over voksnes negative opmærksomhed

Rigtig mange unge italesætter, hvordan de tager afstand fra krænkende og destruktiv adfærd på sociale medier. Jeg har hørt unge sige, at de er flove over al den negative opmærksomhed, der er rettet mod deres brug af sociale medier. De samme unge udtrykker, at de ikke ønsker at være repræsentanter for de specifikke grupper, som udviser negativ og krænkende adfærd på fx Snapchat og Facebook. Endnu andre unge har udtrykt usikkerhed og frygt i forhold til fx ikke at kunne afkode, hvad der er ”den rigtige adfærd” på sociale medier i deres vennegrupper. De er bange for at sige fra overfor flertallet. Det er alt sammen nuancer, som giver et billede af, hvordan det er at være ung i dag og hvor komplekst og ofte paradoksalt det digitalpædagogiske arbejde er. Samtidig er det lige præcis dét, der gør det så pokkers interessant og vigtigt.

Vi er nødt til at gribe fat i det uformelt lærte!

Vi er alle medskabere af sociale medier, og på en måde ubevidst afhængige heraf, og samtidig forsøger vi at frigøre os selv og vores unge fra selvsamme medier. Lige dér midt imellem ligger det fornemste pædagogiske arbejde og muligheden for digital dannelse. Refleksion må derfor være nøgleordet. Vi må gribe ud efter det, de unge har tillært sig uformelt og igennem dialog og debat give dem muligheden for at tilføre det uformelt lærte kvalitet og værdi i deres liv. Sociale medier rummer enorme ressourcer og muligheder for at være et ungt menneske i det 21. århundrede. At være på sociale medier skaber muligheder for unges erkendelse af, ikke bare at være ”mig i verden”, men også at være blandt andre mennesker i verden, hvilket er enormt vigtig for skolens dannelsesarbejde.

Tænd for nysgerrigheden, men giv rum

Sociale medier har i dag en stor værdi for de relationer, som unge indgår i på tværs af venner, familie og skole. Ligesom med alt andet, eksisterer der også udfordringer i relation til ungdomslivet på sociale medier. En slags bagside, om man vil. Den må vi turde forholde os til som voksne fagfolk og forældre. Vi må evne at gå ind i snakken med de unge og holde døren åben for de samtaler, som ikke altid er nemme at tage. Opgaven for de voksne, som er omkring de unge, må i den forbindelse være, at tænde for nysgerrigheden, refleksionerne og lysten til at forstå. Det er en balance, som også indebærer at lade de unge have et rum til at leve det ungdomsliv, de har brug for, for at blive voksne og myndige, selvstændige mennesker. Efter tre inspirerende måneder som gæsteforedragsholder hos Center for Digital Pædagogik kan jeg nu med nye øjne og en langt dybere praksisforståelse, vende blikket og refleksionerne mod mit videre teoretiske arbejde på min nuværende kandidatuddannelse i Generel Pædagogik på Aarhus Universitet. Alt er imidlertid forandret, den digitale pædagogik har fået krammet på mig!]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.