Med det nye netstof.dk kaster vi vores forudindtagelser godt op i luften i forsøget på at skabe noget NYT. I den indledende udviklingsfase har vi derfor inddraget brugere så bredt som muligt for at sikre, at projektet ikke overser oplagte muligheder i dets grænseområder.

Usandsynlige brugere?

Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole repræsenterer i dette projekt inddragelsen af brugere fra sitets grænseområder i den forstand, at forud for workshoppen anså ingen af dens deltagere sig for potentielle fremtidige brugere af netstof.dk. Vores tanke med workshoppen har derfor været dels at udfordre sitets egen appel og evne til at formidle, dels at udfordre deltagernes perspektiver på, hvad et rusmiddelsite kunne byde netop dem på.

Tydelige tendenser

I løbet af workshoppen danner der sig flere mønstre i de perspektiver, som deltagerne fremhæver. Først og fremmest giver deltagerne udtryk for kun at have haft brug for informationer om rusmidler i forbindelse med skoleopgaver. Da de bliver bedt om at se bort fra denne vinkel, som allerede indgår i projektbeskrivelsen, fordeler deltagerne sig i to retninger:

Pårørende. Nogle deltagere interesserer sig primært for sin rolle som pårørende i misbrugssituationer. Denne gruppe diskuterer særligt sitets potentialer for at levere akut rådgivning i forbindelse med stofmisbrug i nattelivet.

Brugere. Andre deltagere fokuserer mere på de situationer, hvor de selv kunne forestille sig at bruge rusmidler. Disse deltagere diskuterer bl.a. doping, smart-drugs og back-packing.

Diskussionslyst

Uanset hvilken vinkel deltagerne retter deres opmærksomhed mod, er det tydeligt, at workshoppen vækker en diskussionslyst og en iver, som lader til nærmest at komme bag på flere af deltagerne.

Workshoppen afføder flere vigtige opmærksomhedspunkter for den videre udviklingsproces. Vigtigst af alt giver workshoppen et bekræftende afsæt for at fortsætte med undersøgelserne af sitets grænseområder.

En stor tak til deltagerne og til Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole for gæstfriheden!

Viborg-workshop indhold:

  • Introduktion og behovsafklaring (heriblandt søgevaner)
  • Arkitektur og funktionalitet (mock-ups i grupper)
  • Vurdering af professionelle designudkast (plenum)

Dette projekt er udarbejdet for Socialstyrelsen i samarbejde med Slagelse Misbrugscenter.

 

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.