Mere end 3000 chatsamtaler og over 2000 brevkassesvar. Center for Digital Pædagogiks online rådgivningsmetoder når mange og danske børn og unge, der har brug for støtte. Og vores opgørelser for sidste år viser, at langt de fleste er glade for den rådgivning, de modtager.

Børn og unges liv foregår i større grad online, og derfor skal de også tilbydes rådgivning på nettet. Det er den underliggende tese for vores rådgivningsaktiviteter, der både rummer chat og brevkasse på vores rådgivningsplatform Cyberhus.dk.

Og de unge tager da også godt imod at blive mødt med rådgivning online. For eksempel svarer fire ud af fem blandt over 100 adspurgte unge, at de har fået råd, de kan bruge til noget, i brevkassen på Cyberhus.dk. På samme måde svarer endnu flere unge (85 procent ud af 200 adspurgte), at de er “meget enige” eller “enige” i, at de føler sig trygge og velkomne i vores chatrådgivning.

Endnu mere glædeligt er det, at 83 procent af de adspurgte både i chatten og brevkassen svarer, at de kunne finde på at bruge tilbuddene igen.

Pædagogisk konsulent i CfDP, Niels-Christian Bielenberg, er naturligvis glad for, at de unge er tilfredse med den støtte, de får:

“Det vigtigste for mig er, at en overvældende del af de unge giver udtryk for at føle sig trygge, og at de føler sig hørt og taget alvorligt. Så er vi nemlig på rette vej mod vores vigtigste mål – at skabe en tryg ramme, hvor den unge tør sætte ord på det, der fylder. Det er nemlig grobund for en positiv relation og på den lange bane en positiv forandring for den unge.”

Dumme forældre og spirende seksualitet
Vi har udover de unges tilfredshed med rådgivningerne også opgjort, hvilke emner, de spørger mest til. Her er det tydeligt, at der ofte er tale om helt ‘almindelige’ ungdomsudfordringer.

For eksempel viser opgørelsen, at emnet ‘Seksualitet og sex’ udgør i gennemsnit 22,5 procent af henvendelserne i chatten. Emnet ‘Forældre’, hvor en ung for eksempel føler, at mor eller far ikke forstår dem, udgør lige knap 15 procent.

Men også de mere alvorlige emner som selvmordstanker, selvskade og vold i familien udgør en betydelig del af de emner, de unge vil snakke om. Niels-Christian Bielenberg hæfter sig især ved, at emnet ‘Kønsidentitet’ har sneget sig ind i top ti med knap 6 procent af alle henvendelser i chatten:

“Der har det aldrig været før, så helt tydeligt at det er et emne der i stigende grad fylder blandt de unge der benytter Cyberhus.”

Der er skruet op for den faglig sparring til Cyberhus’ frivillige i 2019

Dygtigere frivillige og øget samarbejde med kommuner
2019 blev året, hvor CfDP’s digitale rådgivningsmetode fik fornem anerkendelse. Efter hårdt arbejde og mange års stolt rådgivningstradition blev vi i november akkrediteret af organisationen RådgivningDanmark. Traditionen bliver selvfølgelig ført videre og styrket, blandt andet ved at give CfDP’s frivillige rådgivere endnu bedre vilkår:

“Vi har altid vægtet faglig sparring og støtte højt, i forhold til vores frivillige, med lønnede koordinatorer til at støtte de frivillige på alle vagter. Men det er faktisk noget vi har givet endnu et løft. Vi har i forbindelse med alle vagter indført en halv times tjek-ud efter vagten, hvor den netop overståede vagt tales igennem, så oplevelser og udfordringer kan omsættes til læring,” siger Niels Christian Bielenberg.

“Vores arbejde for kontinuerligt at styrke fagligheden fortsætter i 2020. Vores frivillige giver udtryk for at de oplever at et højt fagligt niveau, og stor tryghed som rådgiver. Det vil fortsat være en vigtigt fokus for os.”

CfDP sætter skub i arbejdet for at gøre flere kommunale ungerådgivninger digitale

Arbejdet for at styrke rådgivere, der benytter sig af CfDP’s digitalpædagogiske metode, har heldigvis også fået et gevaldigt løft. Kort før jul tikkede der en glædelig nyhed ind på kontoret om, at VELUX FONDEN har bevilget 5 millioner kronet til en udvidelse af vores arbejde med kommunale rådgivningsløsninger til sårbare unge.

“Vi kommer til at arbejde for at skabe et endnu tættere samarbejde med de kommuner, der er repræsenteret med en digital rådgivning på Cyberhus. Nogle kommuner kommer eksempelvis til at tilbyde SMS-rådgivning og deres egne ung-til-ung fora.”

Er du interesseret i at komme med på bølgen og udnytte nettets mulighed for at nå unge i jeres kommune?
Hvis du ønsker at være samarbejdspartner, kan du kontakte Centerleder Anni Marquard på 50502413 eller skrive på anni@cfdp.dk.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.