Verke og den østrigske organisation WienXtra også i samarbejdet, og de indledende spadestik blev foretaget tilbage i 2014 og selve projektet vil blive gennemført i 2015/16.  

[caption id="attachment_13230" align="aligncenter" width="500"]Anni Marquard, Line Buur Skovgaard og Astrid Andreasen deltog i opstartsmødet i Belfast i marts, sammen med dygtige og dejlige kollegaer fra Østrig, Finland, Irland og Nordirland. Anni Marquard, Line Buur Skovgaard og Astrid Andreasen deltog i opstartsmødet i Belfast i marts, sammen med dygtige og dejlige kollegaer fra Østrig, Finland, Irland og Nordirland.[/caption]
Mediernes muligheder indenfor det pædagogiske felt Ansøgningen udspringer af et større seminar, der blev afholdt i Irland i foråret 2014, hvor fagpersoner indenfor området i Danmark, Irland, Nordirland, Finland og Østrig deltog. Én af de gennemgående erfaringer fra deltagernes praksis var, at teknologi og medier kan bidrage innovativt til unges læring men at der samtidig er en modvillighed overfor brugen af disse remedier i en pædagogisk praksis. Dette bunder i bekymringer angående børn og unges sikkerhed online, og en oplevelse fra lærernes og pædagogernes side af, at de ikke sig klædt godt nok på til at inddrage medierne i deres arbejde på en hensigtsmæssig og givende måde. Hensigten med det internationale arbejde er derfor at få en indsigt i, hvordan digitale medier kan inddrages i det pædagogiske og sociale arbejde, samt hvilke udfordringer dette kan bringe med sig. Trivsel på nettet er essentielt De digitale medier er med til at effektivisere og forbedre menneskets hverdag og liv i mange henseender og derfor er det også vigtigt at have fokus på mediernes potentiale i pædagogisk regi. Hvilke tiltag kan gøres for at fremme unges digitale færdigheder? Hvordan kan vi understøtte unges trivsel på nettet? Og hvordan kan vi bidrage med positive indspark til lærerne og pædagogerne i deres arbejde indenfor det digitale felt? Hvordan udnytter vi teknologien og mediernes muligheder mest optimalt i en pædagogisk sammenhæng? Projektet ønsker at afdække aspekter som de, der afspejles i ovenstående spørgsmål og samtidig finde ud af, hvilke politiske retningslinjer, der er gældende indenfor børn- og ungeområdet ift. digitale medier, og hvilke mangler vi eventuelt ser. Arbejdet med Screenagers skal bidrage med mere viden og idéer til den fremtidige ageren indenfor området på et lokalt, nationalt og internationalt plan. 2015 kommer derfor til at gå med at indsamle informationer om erfaringer og perspektiver indenfor det digitalpædagogiske felt, og der skal afholdes workshops på tværs af de deltagende lande og organisationer. Center for Digital Pædagogik skal bidrage med en national desk research, en online spørgeundersøgelse samt en række workshops for fagpersoner. Efterfølgende vil landenes erfaringer bliver diskuteret, sammenlignet og perspektiveret, og de vil blive udgivet i starten af 2016. Ligger du inde med en masse guldkorn om området? Arbejder du med børn, unge, digitale medier og læring, så hører vi hjertens gerne fra dig. Vi er interesseret i så mange aspekter som muligt og dine erfaringer kan blive en del af vores videnspool. Det er også muligt at deltage i de planlagte workshops og du kan kontakte Anni Marquard på anni@cfdp.dk eller 86 37 04 00 for mere information herom. Du kan også læse opsamlingen fra Screenagers seminaret, der blev afholdt i foråret 2014, hvor Center for Digital Pædagogik deltog med workshop om vores arbejde med inklusion af unge på Cyberhus.dk. Projektet er støttet af EU’s Erasmus+ program og vi vil løbende opdatere om projektet her på siden.
 ]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.