Trivsel blandt unge I arbejdet med at bekæmpe mobning og fremme unges trivsel har ENABLE, helt overordnet, haft til hensigt at:

  • fremme unges socio-emotionelle udvikling
  • højne deres bevidsthed om egen adfærd i samspil med andre
  • tilbyde unge bedre støttekanaler
Mere konkret har ENABLE, udfra en holistisk tilgang, bl.a. udarbejdet ressourcer til fx skoler såsom SEL moduler (Social and Emotional Learning), peer-support programmer, onlinekurser for lærere og forældre og træningsmoduler for fagpersoner der arbejder med børn og unge.

CfDPs rolle i ENABLE

Hos CfDP har vi, med vores online ungerådgivning Cyberhus, som er dansk helpline i Insafe, hovedageligt fungeret som rollemodel for øvrige helplines i Europa og holdt undervisnings-webinars omkring ENABLEs muligheder og vores egen brug af ENABLE konceptet. Som konsortiepartner har vi været med til at stå for udformningen af ENABLE og været ansvarlig for den danske formidling af projektet.

Anti-mobningskampagne

I løbet af ENABLE projektet tog vi, hos Cyberhus, fat om emnet mobning i en digital anti-mobningskampagne. Her var gruppechatten et omdrejningspunkt for vores dialog med unge om mobning, hvor vi baserede emnerne i chatten på ENABLEs SEL moduler. Vi havde en god dialog med de unge, hvor der især blev fokuseret på, hvordan mobning kan stoppes i et samspil mellem både forældre, de unge selv og det faglige personale.

Facts & resultater

Som udgangspunkt var det et mål for ENABLE at rulle programmet ud på 35 skoler og nå 5000 unge. Sammenlagt er ENABLE nået ud til 15738 elever og 541 lærere fordelt på 119 skoler, og der er uddannet 300 peer supportere i Storbritinanien, Grækenland og Kroatien. I Danmark (CfDP) fokuserede vi hovedsageligt på at træne øvrige helplines i Europa samt at nå ud til “sårbare unge”. Samlet set nåede vi ud til omkring 4000 unge.

Evaluering i øvrige Europæiske lande

Ved sammenligning af en før og efter evaluering, har Storbritaninen, Grækenland og Kroatien fundet frem til at ENABLE tilgangen og SEL moduler på skolerne kan have en gavnlig effekt på elevers trivsel, fx; elever udviser mere kontrol over deres adfærd/deres problemløsning med andre og er mere tilbøjelige til at rapportere om mobning. ENABLE programmets internationle website indeholder en lang række ressourcer til både lærere og forældre/omsorgspersoner (engelsk), hvoraf der også er et udpluk af ressourcer på dansk.
[caption id="attachment_16804" align="aligncenter" width="400"]Konsortiepartnere, ENABLE ENABLE Konsortiepartnere, ENABLE 2 ACT konference[/caption]

ENABLE 2 ACT konference

CfDP deltog for nyligt i ENABLEs afsluttende konference i Zagreb d. 21-22 september med 130 deltagere, både fagpersoner, lærere og unge, fra 19 forskellige lande. Udover foredrag og paneldiskussioner, bød konferencen på et Exploratarium hvor deltagere kunne komme med idéer og løsningsforeslag, gennem fx kunst og video, vedrørende bekæmpelse af mobning. I samme dur inviterede ENABLE udfordringen deltagere til komme med deres egne antimobningsforslag, og en World Café session delte alle deltagere op i forskellige teams, som hver især skulle opstille et roadmap over, hvordan man kunne håndtere forskellige emner, såsom fx hate speech og udvikling af empati.
[caption id="attachment_16788" align="aligncenter" width="400"]World Café session World Café session, CfDP/Cyberhus team.[/caption]

Afslutning på ENABLE, men…

ENABLE projektet er officielt blevet afsluttet, men som Janice Richardson (European Schoolnet, koordinator på ENABLE) og ENABLE teamet så fint udtrykker:
“Although this update marks the end of the EC-co-funded ENABLE project, the consortium partners consider it just the start of an ongoing drive to promote the development of social and emotinoal skills of young people within a holistic approach […]”
Som sagt, er et samspil mellem forældre, unge og omgivende personale et godt udgangspunkt for at tage hånd om mobning. Hos CfDP og Cyberhus vil vi fortsat fokusere på mobning og give unge mulighed for at gå i dialog med hinanden, reflektere og tage stilling.
partnerbillede
]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.