Frem til 2015 er det projektets ambition at etablere samarbejder mellem Netstof.dk og kommunalt ansatte indenfor misbrugsområdet fra samtlige kommuner i Danmark.

Det står klart for os, at hvis Netstof.dk skal udvikle sig til en solid ressource indenfor rådgivning og vidensformidling til unge, vil projektet få brug for kontinuerlig sparring med de fagpersoner, der har den daglige fysiske kontakt med sitets brugere rundt i de danske kommuner.

Samarbejdet går begge veje

Netstof.dk vil ved sin lancering i oktober 2012 blive Danmarks største digitale ressource indenfor vidensformidling og online rådgivning om rusmidler. En ressource, der vil være lettilgængelig på mobil, tablet og pc døgnet rundt i alle ugens dage. En ressource for de unge, men også et værktøj i hænderne på de rusmiddelfaglige, som får en troværdig og opdateret informationskilde i øjenhøjde, der er tryg at henvise til.

En helt nødvendig dialog

Samarbejdet mellem Netstof.dk og de danske kommuner handler i første omgang om at få skabt dialog. Vi bliver nødt til at vide, helt overordnet, hvordan Netstof.dk bedst muligt kan supplere de fysiske tilbud til målgruppen?

Som første skridt hen imod et givtigt samarbejde, vil vi opfordre alle kommunalt ansatte på misbrugsområdet til at tilmelde sig Netstof.dk’s netværk.

 

Meld dig til det nye Netstof.dk her.

NB: Det er ikke kun kommunerne, der inddrages i projektet. Også de unge slutbrugere spiller en aktiv rolle i udviklingen af den digitale platform. Læs mere om brugerinvolveringen.

 

Dette projekt er udarbejdet for Socialstyrelsen i et samarbejde mellem Center for Digital Pædagogik og Slagelse Misbrugscenter.

 

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.