Digital Pejling er et samarbejde mellem CfDP og Aarhus Kommune, der har til formål at sætte mobning, flertalsmisforståelser og digital dannelse på skoleskemaet på en række skoler i Aarhus.

Digital Pejling tager udgangspunkt i erfaringerne fra Social Pejling – et redskab, der har dokumenteret effekt i det forebyggende arbejde blandt unge. Kombineret med CfDPs erfaring med skoleoplæg om netetik, vil Digital Pejling sætte fokus på den digitale adfærd og trivsel på sociale netværk. Hvad tænker vi om andre unges tilværelse på nettet, og hvad er fakta? Redskabet konfronterer de unge med egne opfattelser overfor det generelle billede og bearbejder nogle af de flertalsmisforståelser, der kan skabe trivselsproblematikker i klassen.

Med Digital Pejling får man som lærer et oplæg i sin 4. eller 8. klasse. Oplægget gør brug af social pejling som redskab til at rydde op i de digitale flertalsmisforståelser blandt eleverne. Digital relationsdannelse forekommer i høj grad også udenfor klassens rammer, derfor er det også vigtigt at få forældrene med i processen. Vores erfaring siger, at det især i de små klasser er vanskeligt for forældrene at forstå, hvordan de som forældre kan forstå og bidrage til børnenes digitale liv. Det er yderst relevant, at forældrene klædes på til at tage snakken ved spisebordet om de muligheder og faldgruber, der eksisterer på de sociale netværk. Derfor kombineres elevoplæggene med en foredragsaften på skolen for årgangens forældre.

I pilotfasen modtog 16 fjerdeklasser, 16 ottendeklasser og alle deres forældre have oplæg og foredrag af CfDP. Pilotprojektet inddrog i første omgang 8 skoler i Aarhus Kommune og blev gennemført i løbet af foråret 2013.

For nærmere information om projektet kontakt Jonas Ravn.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.