Oplæggets indhold:
Digitale fællesskaber fylder meget på mellemtrinnet. Sociale medier og computerspil kan være en stor gevinst for børn og unges fællesskaber. Samtidigt kræver de en række kompetencer at navigere rundt i. Hvad er god og dårlig stil egentlig, når man færdes online? Med oplægget, “God net- og mobilstil”, sætter vi gang i en debat om digitale fællesskaber, sprogbrug, trivsel, sundhed, kritisk sans og hvordan eleverne selv kan beskytte deres privatliv bedst muligt. Vi tager udgangspunkt i det digitale fællesskab. Hvad er din rolle i det digitale fællesskabet og hvad kan det betyde at være udenfor det fællesskab?.

Vi møder eleverne i øjenhøjde ved at anvende cases og historier fra deres egen hverdag på digitale platforme, og samtidig er eleverne en aktiv del af oplægget, da de bliver inddraget løbende med holdningsgymnastik, hvor de ved hjælp af bevægelse skal vise og fortælle, hvad de synes er god digital opførsel. Ved at eleverne skal deltage aktivt løbende under oplægget, og at indholdet er relaterbart og genkendeligt, skabes større grobund for læring og refleksion over det digitale børneliv.

Grundlæggende har vi i CfDP en teknologi optimistisk tilgang til de nævnte tematikker, da vores erfaring siger, at eleverne hurtigt falder fra, hvis vi løfter pegefingre. Dog behandler vi både positive og negative problematikker omkring emnerne.

Vores oplæg er nemt at tilpasse. I er derfor også med til at bestemme, hvad vi skal snakke om. Det kan for eksempel være aktuelle problemstillinger eller emner, der er relevante på jeres skole. Vores oplæg er dynamisk, og vi holder os opdateret om nye tendenser blandt børn og unge på nettet samtidig. Samtidig er indholdet i overensstemmelse med fællesmålene fra Undervisningsministeriet.

Hvilket udbytte får eleverne?:
Oplægget kombinerer viden og klassediskussion på en måde, hvor der opbygges kritisk sans. Eleverne opnår handlekompetence til at agere forsvarligt, sikkert og hensynsfuldt på nettet. Oplægget giver ligeledes eleverne mulighed for at blive klogere på hinandens holdninger og erfaringer, og samtidig gøre op med en række flertalsmisforståelser, som kan være en del af elevernes fællesskaber.

Pris og praktisk

Oplægget kan afholdes samlet for hele klassetrinnet eller for flere klassetrin ad gangen.

Oplægget varer ca. 90 min. og koster 3000 DKK + transport (ekskl. moms) ved afholdelse i almindelig arbejdstid på hverdage. Tillæg ved weekend og aftenoplæg.

Ved oplæg længere væk end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK ellers skal der minimum bookes to foredrag.

Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med VGA-udgang) og evt. mikrofon til rådighed.

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Kontakt

Skriv eller ring til Jonas Ravn

E-mail: jonas@cfdp.dk

Telefon: 86 37 04 00 (Spørg efter Jonas Ravn)

Spørg om foredrag