Tilbage til oversigten

Trivsel i teknologien

I december har du mulighed for at deltage på GENERATOR konferencen ''Styrk unges digitale dannelse – på strategisk niveau og i klasseværelset''. Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik er på konferencen tovholder på en workshop, hvor vi sætter fokus på digital dannelse ud fra et trivselsperspektiv.

Unge mennesker er sindssygt dygtige til at bruge alskens smarte enheder – ikke til at reflektere over dem eller til at analysere eller kritisere dem – men til at bruge dem. Og der følger en masse sociale udfordringer med, når de unge for alvor bliver digitale superforbrugere i løbet af skoleårene.

I workshoppen stiller vi skarpt på de psykologiske mekanismer, som driver de unges brug af  populære apps. Man er nemlig nødt til at kunne afkode disse mekanismer, hvis man skal tale med de unge om de konsekvenser, som forbruget af apps kan have. Det er et forbrug, som påvirker de unges stressniveau, forventninger og selviscenesættelse, og det kan belaste deres trivsel og glæde i hverdagen.

Men hvordan kan de smarte enheder omvendt øge elevernes trivsel? Det spørgsmål zoomer vi ind  på i workshoppen, som er en vekselvirkning mellem korte oplæg samt præsentation og afprøvning af redskaber.

Konferencen henvender sig til lærere, pædagoger, vejledere og mentorer samt øvrige professionelle fra hele uddannelsessystemet.  Hør også Stefan Hermann, Camilla Mehlsen, Søren Hebsgaard og Mads Damgaard Fangel.

Tidspunkt: Torsdag den 14. december 2017 kl. 09.00 – 16.00
Sted: EWII Park (Odense Stadion), Højstrupvej 7B, 5200 Odense
Arrangør: Generator Kurser og Pædagogik

Yderligere information og tilmelding hos Generator Kurser og Pædagogik.

Skriv ny kommentar

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.