I forbindelse med projektet ‘‘Sårbar vred og digital”s afslutning afholder vi en række spændende temadage, hvor fagpersoner, der arbejder med unge, kan blive klogere på Alt-Right, 4Chan, Pepe the Frog og andre emner og udtryk inden for området. Her fortæller vi mere om de vrede, unge mænd og deres ageren på nettet, og giver bud på, hvordan fagpersoner kan bruge projektes viden i deres daglige arbejde.

Temadagene ligger d. 1/10 i Jylland, d. 5/11 på Fyn og d. 6/11 på Sjælland. Tilmelding og praktisk information nederst på siden.

Dagene kommer dels til at bestå af oplæg og vidensformidling om projektet ”Sårbar, vred og digital”, og dels af forskellige temaspor, hvor praktikere, der alle arbejder inden for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, leverer hands-on bud på, hvordan man kan arbejde med antiradikalisering, unge og det digitale i praksis.

Vi præsenterer også et spændende magasin, hvor du kan læse meget mere om den viden, vi har indsamlet i forbindelse med projektet, og hvor du får endnu mere indsigt i de vrede, unge mænds online færden i lyssky fællesskaber.

Det foreløbige program for temadagene ser således ud:

09:00 – 09:30 Tjek ind og morgenmad

Der er morgenmad og frisk kaffe på kanden. Tjek ind, få en bid morgenmad, en kop kaffe – og en snak med medarbejdere fra Center for Digital Pædagogik og de andre deltagere.

09:30 – 09:45: Velkommen

Centerleder Anni Marquard åbner temadagen med en kort introduktion til Center for Digital Pædagogik samt baggrunden for arbejdet med projektet, og fremviser dagens program.
Anni Marquard, Centerleder CfDP

Hvordan ser vrede unges mænds verden ud – digitalt?

09:45 – 10:00: Introduktion til projektet

Sårbar, vred og digital “Sårbar, vred og digital” er et samarbejdsprojekt, der både har fokuseret på videns- og dataindsamling, men i særdeleshed også på anvendelighed for praksis.
Stine Helding Rand, cand.psych og projektleder, CfDP

10:00 – 11.30:  Projektets vigtigste indsigter

Hvem er den vrede unge mand, og hvad laver han, når han går online? Hvad ved vi om ham, og hvilke implikationer har det for praksis – og hvordan møder vi de unge mænd i øjenhøjde og i dialog?
Stine Helding Rand, cand.psych og projektleder, CfDP og Christian Mogensen, cand.mag. og seniorkonsulent, CfDP.

11:30 – 12:00: Hvad siger de unge selv?

Inden pausen får vi besøg af nogle af de unge mænd, enten live eller gennem video interview. De vil fortælle om, hvordan det er at være ung online i miljøer, som ofte præges af stærkt indhold og en hård tone.
Unge mænd fra kortlægningens dialogworkshops (ikke endeligt programsat)

12:00 – 12.45: Frokost og netværk

Ned i praksis – kan vi forebygge radikalisering sker online?

12.45 – 13.45: Temaspor 1 – Hvordan du kan arbejde med bekæmpelse af online had og på at fremme demokratisk dialog og ordentlig tone?

I projektet SELMA er der udviklet en værktøjskasse bestående af knap 100 øvelser og aktiviteter designet til at bekæmpe online hatespeech. Her giver vi et bud på de 10 væsentligste indsigter og hvordan de anvendes.
Jonas Ravn, seniorrådgiver unges digitale liv, CfDP eller/og Niels Christian Bilenberg, pædagogisk leder, CfDP

12.45 – 13.45: Temaspor 2 – Hvordan du kan aktivere unges tolerance og respekt for andre, og styrke deres kritiske sans og etiske refleksion over for informationer online? 

Omtanke Online er et læremiddel, der har til formål at skærpe børn og unges respekt for andre, og styrke deres kritiske sans over for informationer online. Vi dykker ned i læremidlets delelementer og bevæggrundene for dets udformning og kommer med konkrete bud på hvordan materialet kan bruges i undervisningen.
Hildegunn Juulsgaard Johannesen, lektor, UC Syd

13:45 – 14:00: Skift af temaspor og pause med kaffe, frugt og kage

14:00 – 15:00 : Temaspor 3 – Nettets Vildveje

”Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online” belyser begreber, processer og virkemidler, der kan understøtte og opildne til ekstremistiske, kriminelle eller demokratiundergravende ytringer og adfærd. Vi ser nærmere på, hvordan internettets maskinrum fungerer og giver bl.a. indsigt i de psykosociale mekanismer, der ligger til grund for, at særligt unge kan drages mod ekstreme miljøer.
Repræsentanter fra Partnerskabet Alliancen.

14:00 – 15:00 : Temaspor 4 – Tilværelsespsykologiens Målsætningsredskab

Vi belyser, hvordan man kan arbejde med udsatte unge (sårbare vrede, radikaliseringstruede – eller blot som mennesker er flest: søgende og udviklende) som mentor, terapeut, forælder eller ven.

Det kan ske gennem værktøjet ‘Tilværelsespsykologiens Målsætningsredskab’, som bliver præsenteret. Redskabet kan bruges i mange sammenhænge, og står centralt i Udlændinge- og Integrationsministeriets uddannelse af det nationale mentorkorps vedrørende indsats mod radikalisering og ekstremisme.

Preben Bertelsen, professor i samfunds- og personlighedspsykologi, Aarhus Universitet

15:00 – 15:30: Vi summer og zoomer ud!

Vi summer og zoomer ud af dagen med en fælles opsamling. Hvad fik du med hjem, og hvordan synes du det kan bruges i din praksis? Inden vi går hjem, pakkes nogle konkrete bud og redskab ned i værktøjskassen.
Anni Marquard, CfDP

Det praktiske

Der afholdes tre temadage fordelt på følgende steder:

Aarhus den 1. oktober 2019
Aarhus Kommunes Ungdomscenter, Skanderborgvej 156, 8260 Viby J. Gratis parkering i området.
Tilmelding: ALT OPTAGET Skriv dig på venteliste.

Middelfart 5. november 2019
Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Der ligger et P-hus lige ved siden af, hvor der er gratis parkering.
Tilmelding: tilmeld dig senest 7. oktober 2019 ved at klikke her.

Sorø 6. november 2019
Campus Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø.
Tilmelding: ALT OPTAGET Skriv dig på venteliste.

Deltagerbegrænsning: Max tre personer pr. organisation. De resterende kan stå på venteliste, og får plads, såfremt der er ledige, når tilmeldingsfristen er passeret. Der er et begrænset antal pladser, og de fordeles efter først til mølle-princippet. Mulighed for optagelse på venteliste.

Pris: Gratis inkl. forplejning (no show-fee 500,-)

Temadagen er støttet af @lliancen, som er et partnerskab mellem PET, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd, Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE) Partnerskabets formål er at udvikle, støtte og drive initiativer og projekter, der kan bidrage til at styrke børn og unges modstandsdygtighed over for radikalisering. Læs mere her.