Samarbejdspartnere

KFUMs Sociale Arbejde

CfDP er tilknyttet KFUMs Sociale Arbejde, hvor vi arbejder på at styrke den socialpædagogiske indsats over for udsatte børn og unge i Danmark.

Aarhus Kommune

CfDP samarbejder med Aarhus Kommune omkring digitale løsninger for udsatte børn og unge.

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune støtter det rådgivende arbejde på cyberhus.dk.

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune støtter det rådgivende arbejde på cyberhus.dk.

Herning Kommune

Herning Kommune støtter det rådgivende arbejde på cyberhus.dk.

København Kommune

KBH Kommune støtter det rådgivende arbejde cyberhus.dk og samarbejder med CfDP omkring digitale løsninger.

Odense Kommune

Odense Kommune støtter det rådgivende arbejde på cyberhus.dk.

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune støtter det rådgivende arbejde på cyberhus.dk.

Slagelse Kommune

CfDP driver i samarbejde med Slagelse Kommunes Misbrugscenter netstof.dk.

Region Midtjylland

Psykologer fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus, der hører under Region Midtjylland, bidrager til brevkasserådgivningen på cyberhus.dk.

Børns Vilkår

Samarbejde og udvikling af undervisnings-materialet Det Digitale Spejl.

E-vejledningen

Faglig sparring og erfaringsudveksling omkring chatrådgivning.

It-forum Midtjylland

CfDP er en del af vidensnetværket for it-interesserede organisationer og offentlige myndigheder i Region Midtjylland.

Insafe

CfDP er en del af det europæiske samarbejde INSAFE. Vores projekt cyberhus.dk fungerer som dansk Helpline i Insafe samarbejdet.

Incluso

Samarbejdsprojekt mellem europæiske lande omkring sociale software redskaber til inklusion af socialt udsatte børn og unge.

Red Barnet

Vi samarbejder med Red Barnet omkring Safer Internet Programme og vores helpline aktiviteter.

Datatilsynet

Tværfagligt samarbejde omkring undervisningsmateriale om it-sikkerhed til elever i 7.- 9. klasse - dubestemmerselv.dk.

Socialstyrelsen

For Socialstyrelsen har CfDP udarbejdet og driver nu den digitale platform netstof.dk.

TUBA

Faglig sparring og erfaringsudveksling omkring chatrådgivning. Udvikling og drift af online rådgivningen på tuba.dk.

Mødrehjælpen

Faglig sparring og erfaringsudveksling omkring chatrådgivning.

Albahus

Faglig sparring og erfaringsudveksling omkring chat- og brevkasserådgivning.

Livslinien

Faglig sparring og erfaringsudveksling omkring chatrådgivning.

Børn, unge & sorg

Faglig sparring og erfaringsudveksling omkring chatrådgivning.

LMS

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade giver faglig sparring og erfaringsudveksling omkring chatrådgivning.

Center for Voldtægtsofre

Psykologer fra "Center for voldtægtsofre i Aarhus" svarer på spørgsmål i brevkassen på cyberhus.dk.

Medierådet

CfDP er aktiv i Medierådet for Børn og Unges arbejdsgruppe om børn og unges internetvaner og samarbejder omkring Safer Internet Programme og Sikker Internet Dag.

Ungdomsringen

CfDP har løbende samarbejde med sammenslutningen af klubber i Danmark.

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har ydet bidrag til Cyberskolen, CfDP's skoletjeneste, og online dialogplatformen på facebook.dk.

DKR

Det Kriminalpræventive Råd har støttet vores opsøgende arbejde på skoler samt vores bog ''Digital Trivsel''.

EMU

Undervisningsportal skabt af Undervisningsministeriet. Omtale og henvisning til Cyberhus på universet for 7.-10. klasse og for grundskolelærerne.

YouthNet

CfDP udveksler erfaringer og indgår i fælles europæiske projekter med YouthNet. YouthNet er en engelsk netbaseret rådgivning for børn og unge.

Trygfonden

TrygFonden er hovedsponsor på projektet 'Mobiler Mod Mobning'.

Socialøkonomi

CfDP er medlem af netværk af socialøkonomiske virksomheder og aktører fra øvrige sektorer.

Social Pejling Aarhus

Samarbejde på cyberhus.dk om virtuel platform, der understøtter skolebesøg omkring flertalsmisforståelserne mellem børn og unge.

Kvindemuseet Aarhus

Samarbejde om en 3D installation på museet, hvor børn og unge kan træde fysisk ind i et virtuelt rum med temaer om ungdomsliv anno 2011.

Lommefilm

Samarbejdspartner på projektet ''Mobiler mod Mobning''.

Headstart

Sammen med andre new media virksomheder og organisationer i Aarhus er vi med i netværket omkring Headstart New Media.

Seismonaut

Seismonaut er et innovations- og konceptudviklingshus og vores strategiske partner omkring digital kortlægning og digitale koncepter.

Kræftens Bekæmpelse

Opkvalificering af KBs faglige medarbejdere i digital rådgivning.

Phiro

3D Bureau samarbejdspartner til 3D-grafikken på cyberhus.dk.

Open Space Aarhus

Hos Open Space Aarhus kan teknisk interessede og kreative mennesker mødes om åben teknologi, udveksle erfaringer og idéer.

Create Inside

Vores kreative samarbejdspartner på drupal web-løsninger.

Per Straarup Søndergaard

Samarbejdspartner på "Digital trivsel" udgivelse og konference.

Erhvervsakademi Aarhus

Fast samarbejdspartner på 1. semester i forbindelse med interaktive produkter. Praktiksted for 4. semesters studerende.

Podio

Genialt projektstyringsprogram med mulighed for at organisere og strukturere projektopgaver på en nem, dynamisk og virtuel måde.

DHS I Aarhus

Den Sociale Højskole er ansvarlig for opdateringen af lovstoffet på cyberhus.dk.

Aarhus Universitet

CfDP har ad hoc praktikanter tilknyttet fra flere forskellige uddannelser; alt fra digital design til filosofi - med stor glæde og udbytte.

Green Volcano

Green Volcano er en webvirksomhed med fokus på miljømæssig og social bæredygtighed. De hjælper os med udvikling og vedligehold af vores sites.

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.