Stine Helding Sørensen

Psykologisk konsulent

Telefon28605177
LinkedinSe profil

Stine er en del af det rådgivende team i Center for Digital Pædagogik, og varetager rådgivning på Cyberhus og MitAssist. Derudover fungerer Stine som psykologisk konsulent på flere af CfDPs projekter.

Stine er optaget af, hvad der rører sig i børn og unges verden, og er nysgerrig på deres digitale liv. Særligt hvilken rolle det digitale liv spiller for børn og unges udvikling, deres sociale, kognitive og emotionelle færdigheder samt deres generelle trivsel er genstand for Stines interesse.

Stine er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet med speciale i individers forandrede identitets- og selvforståelse efter udsættelse for traumer. Stine har flere års terapeutisk og rådgivningsmæssig erfaring med børn, unge og voksne, samt erfaring med undervisning i mestringsstrategier til børn med adfærdsforstyrrelser og deres forældre.

Seneste indlæg

Når vreden bliver samlingspunkt

For de vrede, unge mænd, som har en følelse af, at væreingen i samfundet, kan de digitale radikale fællesskaber, der afspejler den unges vrede, være et tillokkende ekkokammer at...

Digitale vikinger i Berlin

Som en del af forebyggelsen og bekæmpelsen af online hate speech blev der i regi af projekt SELMA afholdt et hackathon på Facebooks Digital Learning Centre i Berlin. 24 unge fra seks...

Sårbar og vred mand søger…

Online subkulturer Angry white men, som de også kaldes, er en ofte overset befolkningsgruppe når man taler om ekstremisme og radikalisering. De fleste tænker på hooligans, white...

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.