Elsebeth Andreasen

Administrativ medarbejder

#administration  #regnskab  #økonomi  #fundraising  #afrapportering

Elsebeth er CfDP’s administrative medarbejder, som holder styr på regnskaber og budgetter, så CfDP’s andre medarbejdere og frivillige kan koncentrere sig om at løse opgaverne for børn og unge. Hun varetager desuden den økonomiske del af fondsansøgninger og afrapporteringer på såvel nationale som internationale projekter.

Elsebeth har flere uddannelser bag sig inden for så forskellige fag som økonomi, afspændingspædagogik, ledelse og IT. Hun har erfaring inden for både det private og det offentlige.

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.