Partnerprojekter

Partnerprojekter er en vigtig del af vores arbejde her i Center for Digital Pædagogik. Sammen er vi nemlig stærkere, og det har ført til flere succesfulde projekter med stor betydning for sårbare mennesker.

BRUS

Behandlingstilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer.

Sundhedsrådgivning

Målrettet indsats og rådgivning om sundhed for unge via Cyberhus.

Ung Økonomi

Anonym rådgivning til unge med gæld eller andre økonomiske problemer.

Følgeven

Portal med det formål at finde frivillige ledsagere til sindslidende.

Brobygningsprojekt

Brobygning mellem Cyberhus og kommunale tilbud for at styrke indsatsen.

Det digitale spejl

Online undervisningsforløb om sociale medier til udskolingsklasser.

Social Reality

Unge med kognitive udfordringer styrkes i brugen af digitale medier.

Screenagers

Undersøgelse omkring brugen af teknologi i pædagogisk praksis.

Skills Connect

En støtte til unges vej ud på arbejdsmarkedet via deres frivillige arbejde.  

Enable

Europæisk netværk mod mobning, der vil øge unges ansvarlige adfærd.

Insafe

CfDP er blevet valgt som den danske helpline i Insafe.

SELMA

EU-samarbejde, der har til formål at bekæmpe online hate speech.

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.