Partnerprojekter

Partnerprojekter er en vigtig del af vores arbejde her i Center for Digital Pædagogik. Sammen er vi nemlig stærkere, og det har ført til flere succesfulde projekter med stor betydning for sårbare mennesker.

Digital Brobygning

Kommunechat som online brobygning mellem kommunale ungerådgivninger og sårbare unge. 14 kommuner er i gang.

Dit Liv på Nettet

Lettilgængeligt undervisningsmateriale om Netetik og Digital Trivsel udviklet i samarbejde med SSP. 13 kommuner er i gang.

Projekt BRUS

Behandlingstilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer. I samarbejde med 12 kommuner i Region Midt.

Gaming Gruppen

Tværkommunalt socialt gruppetilbud for unge computerspillere. 5 kommuner er i gang. Skal I være med?

SELMA

EU-samarbejde omkring bekæmpelse af online hate speech.

Forælderchatten

Rådgivning til forældre i samarbejde med Hele Danmarks Familieklub.

Ung Økonomi

Gratis frivillig gældsrådgivning til unge på nettet i samarbejde med KfUMs Sociale Arbejde.

Sikker Spiller

Oplysningskampagne om sikker spille-adfærd på nettet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge.

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.