Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer

Anne Lynggaard Vinther (formand)

Professionelt

Anne har lang erfaring i arbejdet omkring børn og unge og projekt, kompetence- og organisationsudvikling i offentligt regi. Anne har været frivillig gennem mange år i Menighedsråd, Borgerforening og KFUM og K og hun er meget nysgerrig på koblinger mellem det frivillige, det private og det offentlige, der kan komme børn og unges liv og trivsel til gode. I dag er Anne Lynggaard Vinther leder af Pædagogisk Udviklingssektion i Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune og har tidligere været chefkonsulent i VIA’s Efter- og videreuddannelse i Aarhus N.

Børns livsduelighed og udvikling har altid været kernebegreber i mit arbejde, men også noget jeg mere grundlæggende er optaget af, hvad enten det er i det virtuelle eller analoge univers. Nærværende voksne og venner er en nødvendighed i livet, men ikke en selvfølgelighed for alle. Derfor er socialt ungdomsarbejde så væsentligt. Jeg håber at kunne bidrage med viden og indsigt til videre udvikling af CFDP, men er også meget ydmyg overfor at lære mere af alt det vigtige arbejde, som I udfører som ansatte og frivillige. Jeg glæder mig meget til samarbejdet i bestyrelsen og med Jer.

Privat

Anne Lynggaard Vinther er 47 år gammel, bosat i Laven sammen med hendes mand Martin, der er efterskolelærer og to hjemmeboende børn: Gustav på 19år og Alma på 15. Deres ældste datter, Mathilde på 24år bor i Kbh. hvor hun bla læser til lærer.

Marie-Elisabeth Hansen (medlem)

Professionelt

Marie-Elisabeth er direktør i den canadiskejet it-virksomhed CGI. Hun har mere end 20 års ledelseserfaring fra små og store private virksomheder. Senest med fokus på IT i den offentlige sektor og udvikling af IT services med et helhedsperspektiv til understøttelse af borgere og virksomheder i fremtidens velfærdssamfund. Cand.Merc i Strategi og Ledelse.

Center for Digital Pædagogik udfylder for mig en vigtig rolle i dagens samfund, hvor de gennem rådgivning og vejledning hjælper sårbare børn og unge tilbage på sporet i deres digitale og analoge liv. Centerets medarbejdere møder nemlig unge der hvor de unge er – i de digitale fællesskaber. Fællesskaber der former vore unge og som for de unge er meningsfuldt at være en del af. Fællesskaber vi som voksne og forældre ofte er udelukket fra i en turbulent teenageverden, fordi vi ikke forstår sammenhængen og rækkevidden. Men det bliver ikke mindre og det går ikke over. Derfor har jeg sagt ja tak til at indtræde i bestyrelsen. Den vidensplatform som centeret står på i dag er i min optik unik og stærk. I tæt samarbejde med centrets dygtige og erfarne medarbejdere skal den udbygges og følge målgruppen ind i den fremtid, som vi endnu knapt kender. Et arbejder jeg glæder mig meget til at deltage i og bidrage til.

Marie-Elisabeth har arbejdet med ledelse i over 20 år, hvoraf de sidste 12 har været indenfor IT services i den offentlige sektor. Her har fokus været på understøttelse af borgere og virksomheder i deres daglige liv. Hun er uddannet cand.merc. i strategi, organisation og ledelse. Marie-Elisabeth trives med at være leder og hendes passion ligger i at få mennesker og resultater til at gå hånd-i-hånd med målsætninger, empati, medarbejderne og ikke mindst et meningsfyldt arbejde som det CfDP udfører.

Privat

Marie-Elisabeth er gift med Martin Petersen, der er Business Development Manager hos Mjølner Informatics og de er stolte forældre til fire sammenbragte børn i alderen 13-18 år. Vi siger velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, og ser meget frem til et udbytterigt og spændende samarbejde.  ]]>