Radikalisering og ekstremisme er noget, der ofte fylder i den offentlige debat og i de danske medier. I CfDP er vi også sprunget med på bølgen, men tager en lidt anderledes vinkel, end den der oftest fremstilles.

Online subkulturer

Angry white men, som de også kaldes, er en ofte overset befolkningsgruppe når man taler om ekstremisme og radikalisering. De fleste tænker på hooligans, white pride-fortalere og nynazister når de hører termen angry white men, men der findes en stor gruppe af vrede, hvide, unge mænd, som gemmer sig bag deres skærm. De dyrker deres ekstreme og radikale holdninger igennem online subkulturer, og finder et fællesskab her, som de ikke oplever i den virkelige verden.

Fællesskaberne hylder den vrede mand på bekostning af andre grupper; oftest kvinder, andre religioner, anderledes seksualiteter eller “det etablerede” som de føler har sat dem udenfor. Det har, særligt i USA, ført til tilfælde hvor radikaliserede unge samles om at føle sig misforståede og om at føle en ret til hævn og hævdelse over andre. Dette kan komme til udtryk som seksuel magt (Incel-bevægelsen), voldelig magt (skoleskyderier) eller politisk magt (Trump – “Grab them by the pussy”). De unge samles om et mantra i stil med “det er synd for mig, men det er de andres skyld, og nu skal jeg vise dem!”, og bekræfter hinanden i, at hævnen over de andre er både retfærdig og pligtskyldig.

Incel-bevægelsen

I nærværende sammenhæng er særligt incel-bevægelsen interessant. Incel står for Involuntary Celibat, og er navnet på en gruppe unge (som oftest hvide, heteroseksuelle mænd), der lever i ufrivilligt cølibat. De ønsker en partner i livet, men har endnu ikke været i stand til at finde en. De er af den overbevisning, at seksuelt aktive kvinder udelukkende går efter de høje, flotte, seksuelt aktive mænd, hvorfor der ikke er nogen kvinder, der vil have en incel. Incels ser høj indkomst og den “rigtige” personlighed som de afgørende karakteristika for, at være en attraktiv partner for det modsatte køn. De mener, at kvinder udelukkende er til for at give mænd sex, hvorfor voldtægt er i orden, da det i virkeligheden bare er manden, der tager hvad han har krav på.

Incels udgør på denne vis en subkultur, der er i meget høj risiko for at blive radikaliseret. Ved indtil flere af de massedrab, der har været i nyere tid (fx skyderiet ved Virginia Tech i 2007, drabene ved Isla Vista i 2014 og varevognen i Toronto i år), har en selvudnævnt incel stået bag. Det er naturligvis ikke alle selvudnævnte incels, der kommer til at udføre radikaliserede handlinger, men grundet deres ekstreme holdninger, er der en forøget risiko.

Samarbejde med Seismonaut

Derfor har vi i CfDP, i samarbejde med Seismonaut, netop taget første spadestik til et projekt*, der skal sætte fokus på den vrede, hvide unge mand. Projektet hedder Sårbar, vred og digital og formålet er, at skabe større forståelse for den digitale virkelighed, som sårbare (og vrede) drenge og unge mænd navigerer i – og hvilke særlige konsekvenser det kan have for dem i forhold til ekstremistiske miljøers appel og tiltrækningskraft.

Med afsæt i denne forståelse håber vi på at udvikle og teste nye ideer til digitale sociale indsatser, der kan styrke drengenes muligheder for at bidrage til og deltage aktivt i det danske samfund via deltagelse i åbne og inkluderende online fællesskaber.

Startskuddet på projektet blev en fælles brainstorm CfDP og Seismonaut i mellem, over hvilke undersøgelsesspørgsmål og hypoteser vi arbejder ud fra, og hvordan vi bedst muligt får belyst genstandsfeltet med øje for det overordnede formål. Mange kloge hoveder var samlet på mødet, og der blev luftet et væld af tanker, idéer, hypoteser, undringer og spørgsmål.

Seismonaut besidder bl.a. etnologiske og antropologiske kompetencer. Som partnere i projektet er deres primære rolle således at indsamle store mængder af viden og data på området. Seismonaut og CfDP vil i samarbejde analysere den indsamlede viden og data med henblik på at skabe en vidensbank, der skal danne grundlaget for det videre arbejde i projektet. 

Et stærkt netværk

Projektet har til formål at udvikle et forebyggende materiale, som kan give fagpersoner indsigt i (vrede) sårbare drenge og unge mænds online adfærd og tilbyde viden og værktøjer til at forebygge, at unge i målgruppen ender i ekstremistiske fællesskaber. Endvidere har projektet til formål at minimere spredning af hadtale, propaganda og andet ekstremt materiale og radikale budskaber blandt unge.

På længere sigt er formålet med projektet at udvikle digitale inkluderende og/eller rådgivende indsatser, som kan styrke drenge og unge mænds mestringsstrategier i at navigere online i forhold til ekstremistiske fællesskaber og samtidig øge inklusion og medborgerskab blandt unge mænd.

Igennem hele projektet vil vi arbejde netværksbaseret og i stort omfang anvende netværkskommunikation, idet vi mener, at projektet på den måde står stærkest og bliver mest relevant for modtagergruppen.

Ved at tilmelde dig netværket, kan du som fagperson være med til at forme projektet undervejs, ved at bidrage med viden, udfordringer og spørgsmål fra praksis, og på den måde være med til at sikre, at det materiale vi udvikler bliver relevant og brugbart. Samtidig har du mulighed for at få indblik i, hvor langt vi er nået, hvad vi arbejder med, og hvor vi er på vej hen i projektet.

Intern erfaringsudveksling og sparring

Udover nærværende samarbejdsprojekt, har vi to øvrige projekter i huset, som bevæger sig inden for samme genstandsfelt, hvorfor der vil foregå løbende gensidig sparring og erfaringsudveksling de tre projekter i mellem.

Projekt SELMA er et internationalt samarbejde mellem fem EU-lande, hvor der sættes fokus på den hårde tone, som ofte er at finde i online kommunikation. Formålet er at forebygge online hate speech, ved at udvikle en værktøjskasse, der skal danne grundlag for et undervisningsmateriale, som kan bruges i udskolingen.

Det andet projekt er nyeste skud på CfDP-stammen – nemlig podcastprojektet Lige På, der, ligesom partnerskabsprojektet, har til formål at forebygge radikalisering og ekstremisme. Igennem et fokus på positive fortællinger omkring det at være ung mand i Danmark, ønsker vi at skabe dialog omkring de udfordringer man kan møde som ung, og hvordan man kan håndtere disse på hensigtsmæssig vis.

Hvad sker der lige nu og hvor skal vi hen?

Projektet er i sin meget spæde opstartsfase, hvorfor fokus lige nu ligger på videns- og dataindsamling af såvel kvalitativ som kvantitativ karakter. Næste skridt er analyser af den indsamlede viden og data. Med afsæt i disse analyser bevæger vi os i starten af det nye år ind i næste fase, hvor omdrejningspunktet særligt vil være konceptudvikling, både i form af udvikling af nye samt videreudvikling af eksisterende idéer. Næste opdatering på projektet vil derfor falde i starten af det nye år.

Baggrund

Projektet er støttet af @lliancen, som er et partnerskab mellem PET, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd, Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE). Partnerskabets formål er at udvikle, støtte og drive initiativer og projekter, der kan bidrage til at styrke børn og unges modstandsdygtighed over for radikalisering. Læs mere her.