Ny forebyggende rådgivning trækker på positive erfaringer Vi glæder os rigtig meget til at igangsætte projektet, som vi vurderer vil kunne gøre en forskel for rigtig mange sårbare unge. Det overordnede formål er at udvikle et gratis landsdækkende rådgivningstilbud, som tilbyder åbne og anonyme rådgivningsforløb i gruppechats med fast tilknyttede frivillige rådgivere. Samtidig sikrer projektet overgangen mellem de digitale forløb og de offentlige rådgivningstilbud. Det særlige i det nye rådgivningstilbud er overførslen af CfDPs positive erfaringer med åben digital gruppechat til deciderede rådgivningsforløb i gruppechat-mediet, med fokus på digitalisering af metodik fra fysiske grupperådgivninger, fokus på fast tilknyttede rådgivere, samt individuel udvælgelse af de anonyme unge gruppedeltagere. Sideløbende udvikles en digital brobygningsmodel mellem det frivillige sociale arbejde og kommunernes professionelle behandlingstilbud. Projektet dækker behov i rådgivningslandskabet Tusindvis af unge opsøger årligt de danske digitale rådgivninger, fordi de herved kan modtage rådgivning mens de bibeholder en særlig høj grad af anonymitet. Over årene har de digitale rådgivninger udviklet et mere finmasket net af kommunikationsmetoder og medier, som kan tilgodese forskellige behov hos målgruppen, men der er stadig huller i det relativt unge digitale rådgivningsfelt. CfDPs projekt søger at udfylde flere af disse huller med den nye rådgivningsform, som er mere relationsorienteret og mindre flygtig end de eksisterende anonyme tilbud. Der er et stort potentiale for mere online grupperådgivning. Henover de seneste to år har der på vores eksisterende rådgivningsplatforme (Cyberhus, Netstof og Mitassist) været en stigning i efterspørgslen på og brugen af gruppechat, da de unge i dette kommunikations-medie kan spejle sig mere aktivt i deres jævnaldrende end i de ellers meget udbredte 1-1-chats med voksne rådgivere, som er den dominerende digitale rådgivningsform i Danmark. Gruppechatten tillader flere unge at deltage i rådgivningen, giver mulighed for at danne meningsfællesskaber, og giver de unge et bredere perspektiv på deres egen situation. Udfordringen ved de eksisterende gruppechats kan dog være, at de er åbne og derfor også relativt hektiske og til tider ufokuserede. Derfor ser CfDP tematisk afgrænsede og gruppemæssigt afgrænsede chatforløb som en væsentlig mangel i blandt danske rådgivninger. Vi er meget glade for bevillingen og de muligheder den sikrer. Især at kunne udvikle og tilpasse rådgivningstilbud til den sårbare målgruppe og derigennem bidrage til en positiv udvikling i deres liv. Med denne glædelige nyhed vil vi ønske alle en rigtig god sommer! Projektet er støttet af: ]]>