Af Mathilde Tougaard Hansen | Praktikant ved CfDP og stud.cand.mag i Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet “Hvordan hjælper jeg min bror ud af misbrug?” (Dreng, 20 år) “Har mit forbrug af MDMA givet mig varige mén?” (Dreng, 19 år) Spørgsmål som disse er blot nogle af dem, vi møder på den digitale rusmiddel-rådgivning netstof.dk, hvor unge anonymt kan søge rådgivning hos eksperter inden for emner som alkohol, hash og andre stoffer. Center for Digital Pædagogik er ansvarlig for udviklingen af selve den digitale platform, Rusmiddelcenter Slagelse står for den faglige viden inden for rusmiddelområdet, og de frivillige brevkasseredaktører har den anonyme, men direkte relation til de unge. Alle tre parter er indgået i et tæt samarbejde, lige siden platformen blev etableret i 2012.

Samskabelse: flere aktører, større muligheder

Alle aktører er altså forankret i hver deres faglige speciale og bidrager med forskellige perspektiver til opretholdelsen af sitet – et godt praksiseksempel på det efterhånden populære begreb ‘samskabelse’. For projektleder hos netstof.dk, Karen Hatt Olsen, kan samskabelse forstås som en kombination af relationer og fagligheder struktureret i en ramme mellem aktører, der arbejder dedikeret på en fælles opgave. På den måde bygger netstof.dk ikke blot på enkeltstående kompetencer, men på et mangfoldigt og forgrenet netværk af aktører. Hver aktør har egne faglige og organisatoriske netværk, hver organisation har institutionelle netværk, og hver dedikeret fagperson, tilknyttet netstof, har både faglige og personlige netværk. At der således ligger et kæmpe netværk ”under” netstof  betyder, at vi har meget ekstra terræn at hente ideer og inspiration fra. Det er et af samarbejdets største styrker.

De unge samskabere

I det fællesskab, der knytter sig til netstof.dk, er der særligt én gruppe, vi ikke må glemme; de unge. Dem det hele handler om, og de vigtigste samskabere på sitet. Det er dem, der bidrager med det personlige indhold, med deres spørgsmål og ung-til-ung debatter og derigennem viser, hvad siden må indeholde. Den måde vi anskuer vores data, kan bedst beskrives med Nora Bateson’s begreb “warm data”. Lidt forenklet sagt handler det om, at kvaliteten af ens data højnes, hvis man kan gennemskue de kontekster, som dataen udfoldes i. På netstof.dk bliver vi derfor nødt til hele tiden at forholde os til de unges spørgsmål og den situation, hvori de er stillet (hvorfor var de her? hvad havde de brug for?). Disse “varme data” er knap så målbare som de statistikker vi normalt trækker ud af hjemmesider (hvor mange brugte siden? hvor længe var de på den?). Men det er de varme data, der skaber den største værdi for os som rådgivningsside, og det er de varme aspekter, der for alvor giver vores data faglig mening. Derfor har vi i fællesskab øje for at følge netop brugernes kontekst og virkelighed og ikke mindst dele vores indsigter med hinanden.

Kommune og civilsamfund i ét og samme projekt

De nævnte resultater fra CFSA’s nye rapport om øget samarbejde mellem kommuner og civilsamfund går godt i spænd med regeringens nylancerede civilsamfundsstrategi, der har som mål at styrke den lokale frivillighed (kilde: regeringen.dk). Det bliver altså mere og mere tydeligt, at civilsamfund og kommuner har brug for hinanden – også på et site som netstof.dk. Netstof.dk var indtil 2016 støttet af socialstyrelsen, men er nu finansieret gennem en fælleskommunal abonnementsordning med 32 medlemskommuner. Vi har altså at gøre med en solidarisk tværkommunal ordning og et ekstraordinært samarbejde, hvor 32 kommuner sikrer, at netstof.dk kan nå ud til alle Danmarks unge, lige meget hvor de befinder sig. Vi har store ambitioner for netstof.dk, og vi arbejder hele tiden for, at resten af landets kommuner knytter solidarisk an – til drift og samskabelse. For de unge er konstant online, over hele landet, og de griber til google, når de søger gode råd om alkohol, hash og andre stoffer. Det gør netstof.dk ekstra vigtig. For kommunerne er ovennævnte fokus på den kvalitative, varme data også relevant. For eksempel kan de få indblik i, hvilke sider på netstof.dk unge fra deres kommune besøger og bruger tid på – lokal data, som er oplagt for kommunerne at bruge i deres udvikling og daglige arbejde med deres unge. På den måde kan samskabelseskulturen sprede sig ud over sitets samarbejdspartnere og abonnenter – så længe man knytter an til de relationer, der lever i fællesskabet omkring siden, så er man med.]]>