Sammen med Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge, er Center for Digital Pædagogik en del af Sikker Internet Center Danmark (SIC). SIC sætter fokus på den digitale tilværelse, som vores børn og unge dagligt navigerer i. Samarbejdet mellem de tre markante organisationer skaber en stærk konstellation, hvor hver instans varetager hvert deres område, men arbejder for ét fælles mål. Medierådet for Børn og Unge fungerer som nationalt videnscenter med fokus på børn og unges brug af digitale og sociale medier. Med Cyberhus udgør CfDP den danske helpline, mens Red Barnet varetager den danske hotline, hvor man kan anmelde fund af online materiale med seksuelt misbrug af børn. Centeret er støttet af EU-Kommissionen under programmet for Connecting Europe Facility.

Hvor langt når vi ud med vores viden?

Hvert andet år udgiver SIC en rapport, der beskriver de kampagner, indsatser og initiativer, som centret har været en del af de seneste 18 måneder. En central opgave for hele centret er at formidle viden og erfaringer omkring børn og unges digitale liv til vores primære målgrupper. I den nyeste rapport, der dækker perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2017, står det klart, at SIC samlet set har afholdt workshops og foredrag for mere end 28.000 børn, unge, forældre og fagprofessionelle.

Som national helpline har CfDP i høj grad bidraget til denne vigtige formidling. Det seneste halvandet år har vi været i dialog med mere end 15.000 udsatte børn og unge omkring digital trivsel – en stigning på 40% sammenlignet med perioden 2015-2016. Heraf er knap 6000 direkte rådgivende sessions, mens 9000 er elever, der har deltaget i skoletjenestens elevoplæg. Udover det store antal unge, har CfDP været ude at holde oplæg for 4000 forældre og 5000 fagpersoner.

 

Hvad spørger de unge om?

For de unge og deres voksne fylder problematikken om nøgenbilleder fortsat meget. Ca. 10 % af henvendelserne i rådgivningen kommer fra unge, der søger hjælp til problematikken om deling af private billeder eller videoer.

Klik på billedet herover for at se, hvilke emner, de unges henvendelser drejer sig om

Ud af de 6000 rådgivende sessions er det dog en forholdsvis lille del, der drejer sig om unge, der rent faktisk har oplevet at få delt deres eget nøgenbillede uden samtykke. Det der kendetegner henvendelserne er de unges tvivl om, hvad der er og ikke er tilladt, når det gælder deling af videoer eller billeder online, og hvor de kan få hjælp, hvis de selv har oplevet at få deres billeder delt. En problematik, der efter rapportens udgivelse er blevet højaktuel i den igangværende sag om de 1004 unge, der er sigtet for distribution af børneporno.

Nytænkning af Cyberhus, ung-til-ung og stærk kommunal brobygning

Udover tal på, hvor langt vi i CfDP når ud med vores viden og de spørgsmål, der fylder for de unge, indeholder rapporten også en status på de tendenser og initiativer, der har præget CfDP’s arbejde som helpline.
Det gælder blandt andet den opkvalificering vi har foretaget af Cyberhus. Vi går målrettet efter at nå de unge ved at bruge digitale medier, ung-til-ung rådgivning og rådgivere, der kommunikerer direkte til og i øjenhøjde med børnene. Derfor har Cyberhus fået et ansigtsløft, Cyberhus Podcast er gået i luften, og den ugentlige gruppechat er blevet en stor succes. Mere end 1000 børn og unge har besøgt gruppechatten i 2016 og 2017.
I rapporten fremhæves desuden den stærke brobygning mellem den digitale rådgivning på Cyberhus og kommunernes åbne rådgivning. På halvandet år er antallet af unge, der henvender sig i de kommunale chats steget med 180 %.
Læs hele rapporten her:

Hvorfor Sikker Internet Center Danmark?

Sikker Internet Center Danmark arbejder på flere stræk for at danne, hjælpe og støtte børn, unge og deres voksne i de aspekter af deres liv, som omhandler internettet og ny teknologi. For selv om mange er flittige og dygtige brugere af internettet, som er et fantastisk sted til dannelse, socialt samvær og deltagelse, så kan det modsatte desværre også være tilfældet. Centret har i fællesskab udviklet og formidlet kampagner, initiativer og services, som berører og understøtter det at være barn eller ung på nettet – senest med kampagnen “SikkerSpiller” lanceret i forbindelse med årets Sikker Internet Dag, tirsdag d. 6. februar.