pressemeddelelse)

Stor sag med vidtrækkende konsekvenser

Politiet har med denne sag igangsat den største indsats i danmarkshistorien om deling af krænkende materiale uden samtykke. Når politiet sigter de unge efter paragraffen om deling af børnepornografi skyldes det, at den delte video tydeligt viser kønsdele og sex hos en eller flere personer under 18 år. Her kan det være nærliggende at spørge, hvad de unges intention har været med at dele videoen. Det vil sandsynligvis være ganske få unge, der har ønsket at dele børnepornografi. Vigtigt er det dog at huske, at for ofret er konsekvenserne de samme, uanset hvad intentionen har været hos krænkeren. I en Q&A som politiet har udsendt ifm. sagen skrives der: Q: Der er vel ikke tale om børneporno i disse sager – de unge betragter jo hinanden som jævnaldrende. Er det ikke unfair, at de skal have en plet på straffe- og børneattesten, som ikke stemmer over ens med virkeligheden? A: Det er bl.a. derfor vi går så massivt ud, som vi gør. Og fordi disse billeder hurtigt kan lande i hænderne på nogen, der har helt andre motiver. Loven er, som den er, og den betegner video og billedmateriale med personer under 18 år som børneporno, og det afspejler sig også i strafferammen. Derfor er det vigtigt, at de unge forstår, at det er en alvorlig forbrydelse, der både skader de involverede, men også dem selv.

Det gør vi i CfDP

I CfDP ser vi positivt på, at politiet vælger at køre denne sag. Vi samarbejder med Politiets Nationale Cyber Crime Center og en lang række børnefaglige organisationer om den brede informationsindsats. Selvom sagen er voldsom og kommer til at få stor betydning for både ofre og krænkere, er det vigtigt, at vi netop bruger hændelsen til at gøre os alle sammen klogere. Vi skylder de unge, som ikke kender de juridiske og moralske konsekvenser ved dennes slags delinger, at blive klædt bedre på. Vi har gennem flere år påtalt, at alt for få unge kender og forstår konsekvenserne ved deling af krænkende materiale. I Center for Digital Pædagogik bruger vi naturligvis vores forskellige rådgivninger – Cyberhus og MitAssist – og vores foredragstjeneste til information, debat og samtale. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis vi kan bidrage med oplysning eller undervisning.

Det kan du gøre

Det er meget forståeligt, hvis du har spørgsmål til den konkrete sag. Det ligeledes forståeligt, hvis du gerne vil vide, hvad du kan gøre, hvis du selv, dit barn eller din elev er involveret i sagen eller lignende sager. Læs meget gerne politiets egne spørgsmål og svar som du finder HER. Politiet henviser generelt til Det Kriminalpræventive Råds sider for viden om konsekvenser og jura. Til unge og forældre: https://dkr.dk/it/deling-af-billeder/ Til fagfolk (lærere): https://dkr.dk/it/ulovlig-billeddeling/ I nedenstående oversigt deler politiet også en række anbefalinger og viden (klik på billedet for at se i stor). Jonas Ravn / jonas@cfdp.dk / 22302091  ]]>