Praktisk Tidspunkt: Tirsdag d. 3 oktober 2017 – kl 09:30-15:00 Pris: Gratis (no-show-fee 500,-) Tilmelding kan ske direkte ved at klikke her senest d. 27/9-17. Afholdelse : Center for Digital Pædagogik, Skanderborgvej 156, 8260 Viby

Information og program

kl. 09:30 Tjek ind med morgenkaffe og hjemmebagte boller

Kl. 10:00 Projekt og program – velkommen og introduktion

Centerleder Anni Marquard byder velkommen og giver en kort introduktion til dagens program og til hvordan vi de seneste to år har arbejdet med digital brobygningen mellem CfDP’s frivillige digitale ungdomsrådgivning Cyberhus og de kommunale fysisk forankrede ungerådgivninger for at styrke den forebyggende indsats for unge piger, der mistrives mentalt.

Kl. 10:15 Kolde fakta og varme resultater

Oplæg ved Amalie Agerbæk om den foreløbige evaluering af projektet. Her skitseres det evalueringsarbejde, der er foregået sideløbende med udrulningen af projektet; dels i et metodisk perspektiv og dels ved fremlæggelse af helt konkrete resultater og fund. Oplægget afrundes med en overordnet midtvejsstatus. Amalie Agerbæk er evalueringskonsulent og har arbejdet hos Ineva i cirka 3 år. Ineva har været tilknyttet Kommunechatprojektet som evaluator siden opstart og har fulgt projektet løbende gennem halvårlige nedslag.

Kl. 11:00 En lille kommune ruller ud i en stor digital verden

Oplæg ved SSP konsulent I Odder Kommune, Ane Bender Justesen. Ane er den eneste medarbejder i  Odder Kommune, der arbejder fuldtid med forebyggelse i SSP regi. Hun arbejder med alle former for forebyggelse indenfor segment op til det 18 år i tæt samarbejde med ungerådgivere fra det lokale Stof&Alkohol Center, der også er rådgivere på chatten sammen med hende. I oplægget kommer du helt tæt på maskinrummet. · Ungerådgivningen i Odder – før og efter digital rådgivning · Udfordringer ved at være en mindre kommune i en digital verden · Udbredelsen af tilbuddet – de 3 digitale spor – Ungerådgivningen, Netstof og BRUS i sammenspil · Tanker om fremtiden

Kl. 11:45 God frokost i Ungdomscenterets hyggelige lokaler

Kl. 12:30 Vi quizer os i gang efter pausen

Kl. 12:45 Ung-til-ung og de sociale medier

Maiken Ekstrand Krogdahl fra Roskilde Kommune er ansat af klubberne i Roskilde, som koordinator på Ung til ung og sociale medier. Hun arbejder også sammen med klubbens pædagogiske sociale medie ambassadøre om at udviklet “Digital dannelse” som er et undervisningsforløb for mellemtrinnet. Maiken vil fortælle om hvordan de har udbredt kendskabet til den digitale ungerådgivning og hvordan de har udviklet  den strategiske retning for klubbernes brug af de sociale medier, både på det kommunikative plan til forældre, kollegaer m.m og på det pædagogiske plan til og med de unge.

Kl. 13:30 Gruppechat – et populære tilbud til mange unge

Gruppechatten på Cyberhus er et af vores mest populære tilbud. Hver uge besøges den af gennemsnitligt 21 unge, som i 3 timer er med til at rådgive og støtte hinanden. På temadagen åbner vi op for gruppechatten, så du kan få en fornemmelse for hvilke fordele dette online praksisfællesskab tilbyder de unge. Samtidig får du lov til at genopfinde dig selv, og chatte anonymt med andre “unge”. Temaet vil være ensomhed og venskaber, og det vil være psykologisk konsulent Signe Sandfeld Hansen (Cand.psyk.) fra Center for Digital Pædagogik som bemander chatten.

Kl. 14:30 Hands on and coffee and cake to go

Medarbejdere fra Center Digital Pædagogik og kommunerne står til rådighed for gode råd, ideer og samtaler om digital pædagogik og rådgivning. Du kan få fingerne ned i praksis og teste både en-til-en rådgivningen, gruppechatten eller få indsigt i hvordan der arbejdes med unge online på de tre digitale ungdomsplatforme; cyberhus.dk, mitassist.dk og netstof.dk.

]]>