Tilbage til oversigten

Mød os på Folkemødet 2018

Vi glæder os til at sætte unges trivsel i digitale fællesskaber til debat - hvad skal vi reelt bekymre os om?

Unges brug af sociale medier skaber ofte hårrejsende overskrifter i mediebilledet. Men kan det virkeligt passe at de unge konstant udsætter hinanden for mobning og digitale krænkelser? Der er ingen tvivl om, at unge med moderne, sociale netværk har fundet en kommunikationsvej, der kræver væsentlige kompetencer at navigere i.

Den præventive indsats bør tage udgangspunkt i de unges virkelighed. Så hvordan taler vi om det på en måde, hvor vi ikke udskammer og misforstår de unge?

Debatten vil fokusere på de aktuelle temaer om unges trivsel i digitale fællesskaber. Heriblandt stress, digitale krænkelser og spejlingskultur i de digitale medier. Vi vil tage udgangspunkt i spørgsmålene:

1) Hvad skal vi reelt bekymre os om?
2) Hvordan debatterer vi udfordringerne med de unge selv?
3) Hvordan støtter vi bedst muligt forældre og fagpersoner omkring de unge?

Deltagere i debatten:
• Claus Birkelyng, Viceinspektør, Politiets cyberenhed
• Jonas Ravn, Projektleder, Center for Digital Pædagogik
• Lotte Birkedal, SSP konsulent – Roskilde, SSP Samrådet
• Digitalisterne, En flok unge debattører fra KLUB UNG, Roskilde Kommune

Ordstyrer:
• Anne Mette Thorhauge, Formand, Medierådet

Mød os i Danchells Anlæg A31 – Fredag kl. 14.30 til 15.30.

Skriv ny kommentar

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.