Tilbage til oversigten

Digital drengerådgivning

MitAssist er et onlinefællesskab, hvor primært teenagedrenge kan give og få hjælp fra andre unge og rådgivere. Her har drengene mulighed for at få hjælp til de ting, der fylder hos dem. Det kan være alt fra kærestesorger til alkoholmisbrug i familien. Der er plads til alle typer af dilemmaer.

MitAssist er opstået ud fra et ønske om at nå drenge og unge mænd mellem 13 og 25 år, da det kun er et fåtal af denne gruppe, der søger hjælp til livets udfordringer. Hos Center for Digital Pædagogik (CfDP) har vi god kontakt med pigerne, til hvem flere af vores rådgivningsplatforme ubevidst har appelleret. For at nå drengene blev rådgivningsplatformen MitAssist derfor skabt.

For at få drengene til at interagere med sitet gik der mange overvejelser forud for udformningen af MitAssist. Det var vigtigt, at platformen talte til drengene på en måde, der fangede dem og fik dem til at åbne op. Der blev derfor udarbejdet et helt nyt rådgivningsunivers, hvor ord som rådgivere, fagfolk og hjælp blev gemt væk, til fordel for ord som coaches, assists og leaderboard. Dette har haft den tilsigtede effekt, idet det har medført, at der er opstået et online fællesskab.

Fællesskab og coaches med personlighed

MitAssist er et community, hvilket vil sige, at alle skal have hver deres personlige profil for at kunne deltage i snakken. Her er derfor ikke anonyme rådgivere, men i stedet coaches med hver sin unikke historie. Det betyder, at selvom der er en vis form for anonymitet, så har alle en unik profil, og man kan kende hinanden på brugernavn. Der er desuden en blandet rådgiverskare, bestående af lige dele mennesker med personlige livserfaringer og fagpersoner som psykologer, pædagoger, lærere og socialrådgivere. Drengene vil nemlig hellere snakke med mennesker, der har erfaringer ligesom dem, end de vil snakke med personer, der udelukkende taler ud fra et fagligt grundlag.

Alle udspiller altså deres personlighed, og det skaber en anderledes dynamik i rådgivningen. Det har skabt et community, hvor det primært er de unge, der hjælper hinanden, og det knytter dem i et fællesskab med tolerance og håndsrækninger. Rådgiverne er oftest i baggrunden og byder kun ind, hvis de unge selv beder om det.

Læs mere om metoden bag MitAssist her.

Fakta om MitAssist

MitAssist er en online rådgivningsplatform, der har til formål at øge kontakten til drenge og unge mænd mellem 13 og 25 år. Denne gruppe af unge har vi tidligere haft sparsom kontakt med, da de mere traditionelle platforme ikke har appelleret til dem. MitAssist er bygget op omkring gamification-principper, som mange drenge kan relatere til, og en mere personlig rådgivning har skabt et community, hvor drengene formår at støtte op om hinanden.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem TUBA og CfDP og med støtte fra VELUX-fonden. Projektet startede i 2015 og platformen blev lanceret i 2016. Efter en to-årig projektperiode overtog CfDP platformen i 2018.

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.