Digital drengerådgivning

MitAssist er et onlinefællesskab, hvor primært teenagedrenge kan give og få hjælp fra andre unge og rådgivere. Her har drengene mulighed for at få hjælp til de ting, der fylder hos dem. Det kan være alt fra kærestesorger til alkoholmisbrug i familien. Der er plads til alle typer af dilemmaer.

MitAssist er opstået i et samarbejde mellem Center for Digital Pædagogik (CfDP) og TUBA med støtte fra VELUX FONDEN. TUBA og Cyberhus, der er en del af CfDP, er begge tilbud om rådgivning til udsatte børn og unge. Begge organisationer har en god kontakt med pigerne, for hvem deres rådgivningsplatforme ubevidst har appelleret mest til. Vi har derfor haft et ønske om at nå teenagedrenge mellem 13-20 år, da det kun er et fåtal af denne gruppe, der har søgt hjælp til livets svære problemer. Det er nu lykkedes gennem den helt nye rådgivningsplatform, MitAssist.

For at få drengene til at interagere har der været mange overvejelser omkring, hvordan rådgivningsplatformen skulle udformes for at fange drengene og få dem til at åbne op. CfDP og TUBA har derfor udarbejdet et nyt rådgivningsunivers, hvor ord som rådgivere, fagfolk og anonymitet gemmes væk, og det har ført til et online fællesskab.

Fællesskab og coaches med personlighed

MitAssist er et community, og det vil sige, at alle har hver deres personlige profil for at kunne deltage i snakken. Her er derfor ikke anonyme rådgivere, men i stedet coaches med hver sin unikke historie. Det betyder, at selvom der er en vis form for anonymitet, så har alle deres helt unikke profil, og man kan kende hinanden på brugernavn. Der er desuden en blandet rådgiverskare og ikke kun fagpersoner som psykologer, pædagoger, lærere og socialrådgivere. Drengene vil nemlig hellere snakke med mennesker, der har erfaringer ligesom dem.

Alle udspiller altså deres personlighed, og det skaber en anderledes dynamik i rådgivningen. Det har skabt et community, hvor det primært er de unge, der hjælper hinanden, og det knytter dem i et fællesskab med tolerance og håndsrækninger. Rådgiverne er oftest i baggrunden og byder kun ind, hvis de unge selv beder om det.

Læs mere om metoden bag og succesen med at nå de første 200 brugere.

Fakta om MitAssist

MitAssist er en online rådgivningsplatform, der har til formål at øge kontakten til teenagedrenge mellem 13-20 år. Denne gruppe af unge har både Cyberhus og TUBA haft minimal kontakt med, da de mere traditionelle platforme ikke har appelleret til dem. MitAssist er bygget op omkring gamificering, som mange drenge kan relatere til, og en mere personlig rådgivning har skabt et community, hvor drengene formår at støtte op om hinanden.

Hele projektet er støttet af VELUX FONDEN med 4,5 mio. kr. og forløber over 2 år. Derefter er målsætningen, at MitAssist skaber så stor værdi for både teenagedrengene og kommunerne, at den nye platform kan fortsætte.

 

Dette projekt er støttet af Velux-Fonden

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.