Tilbage til oversigten

Mere end 1000 danske unge sigtes for deling af børnepornografi

Update 11.03.19 - Politiet har i dag valgt at sigte 148 nye mistænkte i Umbrella-sagskomplekset. Heriblandt er 40 personer under 18 år, og 126 af de mistænkte er drenge/mænd. Cirka 100 er mistænkt for at have delt videoen i samme tidsrum som de oprindelige sigtede, mens de resterende 50 delinger har fundet sted efter den megen medieomtale og trods de mange advarsler, som sagen kastede af sig i begyndelsen af 2018. Nedenstående artikel er skrevet i umiddelbar forlængelse af det oprindelige sagskompleks.

I en koordineret indsats mellem Facebook, de amerikanske myndigheder og de danske politikredse sigter det danske politi nu 1004 danske unge for deling af en seksuel video. Der er tidligere tildelt bødestraf til involverede i sagen. Det nye ved denne sag er derimod, at politiet med hjælp fra Facebook har kortlagt delingsmønstret blandt unge i perioden efter hændelsen. Og at man med med baggrund i videoens eksplicitte seksuelle karakter sigter delerne efter paragraffen om distribution af børnepornografi.

Godt tusinde personer kan forvente en sigtelse for distribution af børneporno. De har nemlig via Facebook Messenger delt seksuelt krænkende materiale af personer under 18 år. Video- og billedmaterialet, det drejer sig om, stammer fra 2015 og er blevet delt primært blandt unge i hele landet, men navnlig i hovedstadsområdet. Materialet består af pornografisk indhold med en pige og dreng, der på tidspunktet for optagelsen begge var 15 år. Det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno. (fra politiets egen pressemeddelelse)

Stor sag med vidtrækkende konsekvenser

Politiet har med denne sag igangsat den største indsats i danmarkshistorien om deling af krænkende materiale uden samtykke.
Når politiet sigter de unge efter paragraffen om deling af børnepornografi skyldes det, at den delte video tydeligt viser kønsdele og sex hos en eller flere personer under 18 år. Her kan det være nærliggende at spørge, hvad de unges intention har været med at dele videoen. Det vil sandsynligvis være ganske få unge, der har ønsket at dele børnepornografi. Vigtigt er det dog at huske, at for ofret er konsekvenserne de samme, uanset hvad intentionen har været hos krænkeren. I en Q&A som politiet har udsendt ifm. sagen skrives der:

Q: Der er vel ikke tale om børneporno i disse sager – de unge betragter jo hinanden som jævnaldrende. Er det ikke unfair, at de skal have en plet på straffe- og børneattesten, som ikke stemmer over ens med virkeligheden?

A: Det er bl.a. derfor vi går så massivt ud, som vi gør. Og fordi disse billeder hurtigt kan lande i hænderne på nogen, der har helt andre motiver. Loven er, som den er, og den betegner video og billedmateriale med personer under 18 år som børneporno, og det afspejler sig også i strafferammen. Derfor er det vigtigt, at de unge forstår, at det er en alvorlig forbrydelse, der både skader de involverede, men også dem selv.

Det gør vi i CfDP

I CfDP ser vi positivt på, at politiet vælger at køre denne sag. Vi samarbejder med Politiets Nationale Cyber Crime Center og en lang række børnefaglige organisationer om den brede informationsindsats. Selvom sagen er voldsom og kommer til at få stor betydning for både ofre og krænkere, er det vigtigt, at vi netop bruger hændelsen til at gøre os alle sammen klogere. Vi skylder de unge, som ikke kender de juridiske og moralske konsekvenser ved dennes slags delinger, at blive klædt bedre på. Vi har gennem flere år påtalt, at alt for få unge kender og forstår konsekvenserne ved deling af krænkende materiale.
I Center for Digital Pædagogik bruger vi naturligvis vores forskellige rådgivninger – Cyberhus og MitAssist – og vores foredragstjeneste til information, debat og samtale. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis vi kan bidrage med oplysning eller undervisning.

Det kan du gøre

Det er meget forståeligt, hvis du har spørgsmål til den konkrete sag. Det ligeledes forståeligt, hvis du gerne vil vide, hvad du kan gøre, hvis du selv, dit barn eller din elev er involveret i sagen eller lignende sager. Læs meget gerne politiets egne spørgsmål og svar som du finder HER.
Politiet henviser generelt til Det Kriminalpræventive Råds sider for viden om konsekvenser og jura.

Til unge og forældre: http://dkr.dk/it/deling-af-billeder/
Til fagfolk (lærere): http://dkr.dk/it/ulovlig-billeddeling/

I nedenstående oversigt deler politiet også en række anbefalinger og viden (klik på billedet for at se i stor).

Jonas Ravn / jonas@cfdp.dk / 22302091

 

Skriv ny kommentar

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.