Vores kommunale samarbejdspartnere har igangsat forskellige indsatser for at gøre deres unge opmærksomme på, at de nu kan chatte med ungerådgivere fra deres egen kommune.

Hvilke digitale kanaler er brugt til at markedsføres jeres chat?

Chatten er på Facebook, og den bliver også vist på en hjemmeside, som vi har til ungdomsskolen. Ellers kan vi kredse ind, hvor mange der kan se vores reklamer. Det er ca. 40.000 mennesker bare på Facebook, og de reklamer kører hele tiden. Inden vi går på chatten om mandagen og om torsdagen, skruer vi lidt ekstra op for reklamerne på Facebook.
– Paw Andreasen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Vi har tidligere brugt Facebook-reklamer, og vi har sammen med nogle frivillige unge lavet små korte film, som popper op på alle de 13-20-åriges Facebook i Københavnsområdet. Derudover har vi fået en idé fra Ringkøbing-Skjern Kommune med at kontakte vores ungdomsskole med henblik på reklame om ungerådgivningen/chatten i deres blad, som de sender ud til alle unge 1-2 gange om året. Vi er også i gang med at kontakte alle relevante Facebook-sider og hjemmesider, så flere kan reklamere for os. Sidst men ikke mindst har vi Cyberhus!
– Johnny Szumlanski, Københavns Kommune

Vi har indtil videre ikke markedsført chatten ret meget i forhold til materialer og på hjemmesider – men vi er ved at udforme en portal for vores UKC (Unge- og Kultur Center), hvor det er planen at alt relevant information for børn og unge samles, således at vi i højere grad kan skabe et overblik for de unge, men også for andre, der har relationer til børn og unge. Planen er, at det også bliver muligt at finde et link til chatten på kommunens hjemmeside.
– Martin Bannow, Halsnæs Kommune

Hvilke fysiske kanaler er brugt til at markedsføres jeres chat?

Vi tager store bannere med, når vi er ude til arrangementer i klasser og på skoler, så vi bliver set mest muligt. Det gælder også ved forældremøder, hvor vi har nogle roll-ups stående ved siden af os.
– Paw Andreasen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Hver gang vi møder unge på vores rundtur i Bispebjerg, fortæller vi om ungerådgivningen, og de får et kort med link til chatten. Det samme gør vi i alle klubberne, og så er vi også rundt på alle skolerne i 7-9.klasserne (udskolingen). Der bliver også hængt plakater op, hvor der er et link til chatten. Det nye har vi stående her på kontoret i kasser, der er plakater og kort kun med chat på. Det er meningen, at det skal rundt på alle de 54 folkeskoler i København, og så skal alle elevintra have et slags elektronisk kort liggende, hvor man kan klikke sig ind på chatten.
– Johnny Szumlanski, Københavns Kommune

Vi har brugt vores medarbejdere, der i forvejen har relationer til de unge til at ”markedsføre” tilbuddet om chatten – dels fordi de har mest kendskab, ejerskab og engagement hertil – og derved også en større grund til at fortælle og oplyse herom til de unge. Det er vores erfaring, at mange arrangementer og tiltag skal være lidt ”håndholdte/håndbårne”, hvis de skal nå ud til målgruppen, da plakater og andet materiale ofte drukner i mængden.
Derudover er UKC (Unge- og Kultur Center) ved at blive bygget som en fysisk lokation, der efter planen er klar til november 2017.
– Martin Bannow, Halsnæs Kommune

Hvad for en kommunikation har der været mest succes med?

Det er svært at vide, da vi ikke spørger, om de unge har set os på Facebook, eller om de har bemærket os til en samtale eller ved et forældremøde. Det kan lige så godt være 50/50.
– Paw Andreasen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Det er svært at sige, for vi spørger ikke, hvor de unge har hørt om os, men det kunne være lidt interessant at forhøre sig, uden at det bryder anonymiteten. Man kunne evt. lægge det som et spørgsmål, man skal besvare, inden man gik ind på chatten.
– Johnny Szumlanski, Københavns Kommune

Vores medarbejdere som fortæller de unge om chatten.
– Martin Bannow, Halsnæs Kommune

Hvad er den bedste beslutning I har taget vedr. udbredelse af kendskabet til jeres chat?

Det er at reklamere på Facebook og på ungdomsskolesiden, hvor de unge kigger i forvejen for at se, om der er et eller andet i klubben, som de kunne være interesserede i, og så ser de de små spots og reklamer. Desuden kører jeg også med reklame på kommunebilen, hvor der står Cyberhus-chatten.
– Paw Andreasen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bredt samarbejde! At hele byen er involveret i udbredelsen, og at det ikke kun er os, der sidder med selve chatten, for vi kan ikke gøre det alene. Det at have andre med giver mulighed for at sparre og derigennem få nye ideer ind.
– Johnny Szumlanski, Københavns Kommune

Umiddelbart er det nok, at vi har forankret tiltaget hos flere afdelinger/områder i organisationen, hvorved flere også har kendskab til tilbuddet samt har incitament til at ”markedsføre” dette og udvikle herpå.
– Martin Bannow, Halsnæs Kommune

Hvordan har I organiseret jeres indsats for at udbrede kendskabet? Deltager alle medarbejdere i arbejdet?

Ja, det gør de, lige fra ledelsen og nedefter. Medarbejderne snakker med de unge, mens ledelsen snakker med politikerne og så videre. På den måde prøver vi at gøre det så bredt som muligt.
– Paw Andreasen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtil videre har vi haft en PR-gruppe for os, der har siddet på chatten, og der har vi holdt møder med henblik på at få søgt penge, evaluere succeser og udviklingsmuligheder. Vi har mødtes ca. hver tredje måned. Jeg har skrevet rundt til alle chatfolkene og lavet en opsamling på chatten – hvor mange har vi haft igennem, hvilke emner og så videre, og så kunne folk skrive og udveksle ideer.
– Johnny Szumlanski, Københavns Kommune

Vi forsøger at gøre det til et tiltag, der er kendskab til blandt relevante medarbejdere, således at de kan være en slags ”ambassadører” for tiltaget. Men de medarbejdere, der er inde over projektet har fortsat ejerskab hertil samt et engagement.

Vi valgte i første omgang, at gå lidt stille med dørene, således at vi var sikre på, at systemet kørte og vi selv var trygge herved – ligesom ”rådgiverne” også blev fortrolige med deres funktion og rolle. Vi føler selv, at vi er kommet godt i gang og er klar til at brede budskabet mere ud i organisationen og eksponere det lidt mere hos målgruppen. Vi har en lille ”styregruppe”, der forsøger at holde gryden i kog samt understøtte ”rådgiverne”, således at de ikke skal bakse med praktiske problemer i forhold til afviklingen af tiltaget – samtidig holder vi løbende møder med såvel ”styregruppen” og ”rådgiverne”, således at vi kan udvikle på tilbuddet i det tempo vi finder det hensigtsmæssigt og relevant.

Når vi har høstet lidt erfaring, så vil vi gerne i dialog med den lokale presse om tilbuddet – men vi er meget bevidste om, at det skal være vores dagsorden og historie, således at det bliver en konstruktiv og positiv fortælling om et godt tiltag – og ikke en historie bygget på en sensation om ”de ulykkelige unge eller de kriminelle eller misbrugende unge”.
– Martin Bannow, Halsnæs Kommune

Har I gjort nogle særlige overvejelser vedr. de budskaber I kommunikere?

Hvad angår målgruppen, så sigter vi meget bredt i vores budskaber for at få så mange unge med som muligt.
– Paw Andreasen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Der skal reklameres for, hvad man kan bruge chatten til, og der skal sørges for, at vores samarbejdspartnere giver vores kort videre til forældrene, som så kan give det videre til deres børn. Det er vigtigt at understrege, at det er 100 % anonymt.
Hvad angår tekster, så skriver vi dem selv og understreger igen, at det er anonymt, og at det er professionel rådgivning. Vi har selvfølgelig skrevet, at det er ungerådgivere, der passer chatten, og at de kender til Københavnsområdet og målgruppen. Vi har desuden udvidet målgruppen, så den nu går op til 23-24 år.
– Johnny Szumlanski, Københavns Kommune

Hmm – vi tror, at det er meget velovervejet – ligesom det er i alt, hvad vi foretager os. Vi er startet op med chatten pr. december 2016 – og har derfor begrænset erfaring og viden omkring effekten heraf.
– Martin Bannow, Halsnæs Kommune

Hvilke erfaringer tror du især andre kommuner vil kunne bruge fra jer?

De digitale erfaringer, altså måden, vi har gjort det på, men også de fysiske, som fx brug af roll-ups og reklame på kommunebilen. Med hensyn til chatten, så er vi seks rådgivere, der besvarer spørgsmål, og jeg synes ikke, at de unge skal vide, hvornår den pågældende rådgiver sidder ved chatten, for så kan det være, at de ikke tør at spørge eller bede om hjælp.
– Paw Andreasen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Vores erfaringer med organisering, at man skal gøre ekstra meget ud af reklame og have den klar, inden man sætter chatten i gang. Derudover skal man sørge for at indhente fuld accept om medskabelse – at de rigtige ledere er med ind over og giver deres opbakning til projektet, at der er clearing hele vejen igennem. Så er det også vigtigt, at man er åben overfor nye medier og nye ting. Man får jo skabt nye netværk på tværs af Danmark, som er spændende, og man kan lære meget af hinanden. Det er også vigtigt at huske på, at unge ikke er ens, og at dét, der virker i København, ikke nødvendigvis virker i Skagen. Det er godt at prøve sig frem og sparre med hinanden.
– Johnny Szumlanski, Københavns Kommune