Med skarp analytisk sans varetager og koordinerer Nanna en lang række drifts- og udviklingsprocesser inden for administration, fundraising og projektarbejde, blandt andet med fokus på kvalitetssikring, økonomi, formidling og sikkerhed. Derudover fungerer hun som digital rådgiver og koordinator på de digitale rådgivninger cyberhus.dk og gruppechat.dk, hvor hun bruger sin pædagogiske baggrund og viden om børn og unges udvikling.

Nanna er uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet. Hun er derudover videreuddannet inden for administration og projektledelse.

Når Nanna ikke er i færd med at sætte ord på nye initiativer eller opbygge en god gedigen regnearks-database, har hun en forkærlighed for at søsætte kreative indretningsprojekter i hjemmet.

Nanna's seneste indlæg

Webinar om risikoadfærd online 27. april kl. 13-15

Fagpersoner omkring unge udtrykker behov for at blive klædt bedre på til at forstå, hvordan sårbarhed kan øge risikoen for, at man finder ind i destruktive fællesskaber online. “Risikoadfærd online” kan tage mange former, og dét kan du høre mere om på webinaret, hvor vi kommer omkring den seneste kortlægningen af området, indsigter i ekstremisme og en påmindelse om, hvorfor den helt tidlige forebyggelse er så vigtig. Rapporten og anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med SSP-Samrådet.

Se indlæg