Superbruger-kursus

Hver kommuner har udpeget en superbruger.

Superbrugeren er struktureret og god til at holde de øvrige i teamet orienterede omkring chattens funktionaliteter. En slags tovholder, som kan tage ansvar for at den lokale drift af chatten forløber så gnidningsfrit som muligt.

Det er superbrugeren, som der har kontakten til CFDP, og som forsøger selv at løse lokale problemer, inden CfDP kontaktes.

Superbrugerkurserne afholdes online og er gratis. Kun målrettet kommunens superbrugere.

Superbruger kurser/møder afholdes adhoc, efter behov. Kontakt Jonas Sindal Birk, hvis du har en medarbejder der skal være superbruger

Netværksmøder

Netværksmøderne bliver afholdt ca. tre gange om året. Der afholdes to møder regionalt på henholdsvis Sjælland og i Jylland, og et landsdækkende netværksmøde i juni på Fyn. I forbindelse med det landsdækkende møde inviteres eksterne oplægsholdere, som ud fra valgte tematikker, vil perspektivere aktuelle udfordringer og problemstillinger.

Der udsendes separate invitationer forud for hver møde.
Der kan max deltage to personer fra hver kommune. Der opkræves et mindre beløb til dækning af omkostninger til kursussted og forplejning.

Næste netværksmøde afholdes d. 16. marts 2021 for både Øst og Vest ONLINE kl. 9-12 . TILMELD DIG HER .

Kursus for nye chatrådgivere

Kurset er for dig, der enten slet ikke har prøvet at chatte endnu, eller for dig de har gjort dig de første erfaringer med chatten,  men endnu ikke har været på grundkursus.Vi starter med at kigge på selve teknikken, og blive bekendt med hvordan man tager og afslutter en samtale, hvordan man sikrer sig at der er lyd på, og hvor man finder hjælp, hvis/når teknikken driller.

Derefter dykker vi ned i pædagogikken. Hvem er de unge der benytter digital rådgivning, og hvad skal vi være særligt opmærksomme på, når vi rådgiver online. Denne sektion foregår som et oplæg, med god tid til spørgsmål og eventuelle diskussioner.

Næste sektion, skal handle om praksis øvelse. Det vil sige at du på skift afprøver rollen som både rådgiver og ung. Dette skaber et rigtig godt fundament for den afsluttende snak om de helt særlige muligheder og udfordringer der opstår, når mødet bliver digitalt. Eksempelvis i forhold til hvordan vi arbejder med underretning og brugere der kommer meget ofte.

Kurset varer 5 timer og afholdes online. Kurset er gratis

Næste kursus afholdes d. 24. februar kl. 10-15 ONLINE TILMELD DIG HER .