Hvad er Gruppechat.dk?

Gruppechat.dk er en digital rådgivningsplatform, hvor unge, i alderen 12-25 år, anonymt kan chatte med jævnaldrende om det der er svært. De unge skal oprette en profil for at være med, og der er mulighed for at deltage i forskellige gruppeformer, herunder både en fast ugentlig gruppe, samt en åben gruppe. Gruppechat.dk havde de første gruppechats i 2018 med støtte fra Socialstyrelsen, og der har været en god tilslutning fra målgruppen.

Læs om den første evaluering af grupperne her

Forskellige gruppeformer

De unge kan både være en del af et struktureret forløb med en ugentlig mødegang i en fast gruppe, og/eller de kan deltage i den ugentlige åbne chat, hvor der jævnligt stilles skarpt på emner som er relevante og tidssvarende for aldersgruppen. Uanset hvilken gruppeform de vælger, så bemandes chatten af 1-2 frivillige mentorer, hvis opgave er at facilitere en god dialog, samt at moderere efter behov i overensstemmelse med retningslinjerne.

Det strukturerede forløb består som udgangspunkt af 10 mødegange, dog med mulighed for at forlænge. Hver mødegang tager udgangspunkt i metodiske overvejelser fra både psykologiens og pædagogikkens verden. Formålet er at styrke de unge i troen på egne evner, tilbyde dem nye redskaber til at håndtere svære tanker og følelser, samt at skabe et fællesskab hvor tabubelagte emner kan rummes. Det betyder også at de unge kan øve sig i at sige de svære tanker og følelser højt til andre, og se hvilken reaktion der kommer.

Du kan læse mere om det strukturerede forløb her

Her kan du læse om hvordan robusthed spiller ind i metoden

På Gruppechat.dk er det også muligt for de unge at deltage i en ugentlig åben chat, hvor dialogen skiftevis vil være funderet i forudbestemte emner og i spontane her-og-nu oplevelser. De forudbestemte emner kan f.eks. være mobning, selvskade, rusmiddelproblemer i familien, kærlighed og forhold, seksualitet eller studieliv. De unge kan godt komme med forslag til emner, og planlægningen bliver hermed et samspil, hvor den unge kan få medbestemmelse. Det gælder også i de chats som kaldes for “fri chat”. Her er det op til de unge hvad der skal fylde i samtalen, og det varierer lige fra netflix serier til de mere alvorlige selvmordstanker.

Du kan læse mere om fordelene ved gruppechat her

Kommunal brobygning

På Gruppechat.dk arbejdes der med to former for brobygning ind i de danske kommuner.

Først og fremmest kan platformen understøtte et lokalt gruppeforløb, enten som supplerende til et eksisterende fysisk gruppeforløb, eller som et tilbud til unge som gerne vil tale med andre, men som ikke føler sig trygge i det fysiske møde. En sådan gruppe vil blive styret af en medarbejder fra pågældende kommune, og kan være særlig virksomt med unge der lider af angst eller ensomhedsproblematikker.

Den anden brobygningsmodel handler om de unge som har behov for mere specialiserede og lokale tilbud, men som ikke tør tage det første skridt. Her tilbyder Gruppechat.dk at facilitere en indledende kontakt til kommunen gennem en anonym chat, så det første møde sker på den unges præmis. Hos Center for Digital Pædagogik er brobygning et centralt element i flere af vores projekter.

Her kan du læse mere om muligheden for brobygning på Gruppechat.dk

Her kan du læse mere om vores erfaringer med brobygning

Hvis du ønsker at vide mere om rådgivningen på Gruppechat.dk, kontakt da Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Hvis du ønsker at vide mere om samarbejdsmuligheder, kontakt da Anni Marquard på anni@cfdp.dk

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.