Bliv praktikant hos Center for Digital Pædagogik

Vi er vilde med praktikanter! CfDP modtager med glæde praktikanter fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner. Uddannelserne kan være inden for det sociale, pædagogiske, og psykologiske område i forhold til børn og unge, inden for medier og formidlingsområderne eller merkantile uddannelser.

Om praktikaftalen

Alle praktikanter får en fast kontaktperson, som er ansvarlig for introduktion, for koordinering af arbejdsopgaver, kontakt til uddannelsesinstitutionen/vejlederen og evt. udtalelse/vurdering i forhold til praktikken. Der bliver udarbejdet en skriftlig aftale om praktikforløbet, herunder mål og indhold.

Vi tilbyder

En praktik i et tværfagligt og innovativt miljø, hvor:

  • Du får konkret erfaring i forhold til børn og unge
  • Du får udfordret dine skriftlige kommunikative evner i forhold til børn og unge
  • Du er med til at forme og videreudvikle det etiske og pædagogiske fundament
  • Du tilegner dig indsigt i børn og unges brug af  nye medier og online rådgivning
  • Du gør en forskel indenfor socialøkonomi og humanitært arbejde
  • Du bliver en del af et tværfagligt team med rod i såvel den socialfaglige verden, som i en bred vifte af merkantile og kreative kandidatuddannelser

Kontakt

Kontakt Anni Marquard for mere information eller hvis du har spørgsmål.

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.