Udskoling: Hvem er du, når du er digital?

Nutidens digitale teenagere forstår at netværke. De er evigt online på godt og ondt. Men hvilket billede skaber de af sig selv på nettet, og hvordan opfatter de andre? Med oplægget sætter vi gang i en debat om digital identitet, trivsel og netetik, og vi inddrager eleverne, deres holdninger og egne historier.

UDSKOLING OG EFTERSKOLER

I Center for Digital Pædagogik besøger vi ca. 400 skoleklasser om året. Vores erfaring fortæller os, at der stadig er behov for at tale basal net- og mobiletik i udskolingsklasserne. Hvilke billeder er ok, hvornår overskrider man andres grænser, hvad er digital mobning, hvad er god stil omkring personlige oplysninger, hvad siger lovgivningen og de etiske retningslinjer?

Oplægget debatterer følgende emner:

  • Online identitet – for mange unge er det vigtigt at fremstå så godt som muligt på sociale medier. Men hvilken betydning har det for eleverne og deres trivsel? Vi debatterer, om der forskel på ens personlighed på nettet og i den fysiske verden
  • Tidsforbrug – for mange tager mobilen og de sociale medier meget tid, og måske lidt for meget til tider. Vi snakker om, hvornår der er tale om et sundt forbrug og et overforbrug
  • Deling af billeder og vidoer – unge deler billeder og video som aldrig før på platforme som Snapchat og Instagram. Men hvornår er det egentlig ok at dele et billede, og skal man altid dele billeder med hinanden?
  • Digital mobning – mange unge har prøvet at modtage grimme kommentarer på sociale medier eller sms, eller har været vidne til, at andre er blevet mobbet online. Vi snakker om god tone, og hvornår og hvordan man kan sige fra overfor mobningen.

 

Vi møder eleverne i øjenhøjde og får skabt debat om samvær om livet på nettet. Eleverne bliver aktivt inddraget gennem holdningsgymnastik, og vi anvender cases og historier fra hverdagen. Hensigten er, at både elever og fagpersonale får gavn af besøget. Vores mål med oplægget er, at eleverne oplever at få styrket det etiske filter, der skal fortælle dem, hvornår en handling på nettet er positiv eller negativ og give dem en varig refleksion over egen online identitet.

Vores oplæg er nemt at tilpasse. Derfor er I også med til at bestemme, hvad vi skal snakke om, såsom aktuelle problemstillinger eller emner, der er relevante på jeres skole. Vores oplæg er dynamiske, og vi holder os opdateret om nye tendenser blandt børn og unge på den digitale hovedvej samtidig med, at indholdet er i overensstemmelse med fællesmålene fra Undervisningsministeriet.

Pris og praktisk

Elevoplægget kan afholdes samlet for hele klassetrinet eller flere klassetrin ad gangen.
Oplægget varer ca. 90 min. og koster 3000 DKK + transport* (ekskl. moms).
Ved oplæg længere væk end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK ellers skal der minimum bookes to foredrag.
Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med VGA-udgang) og evt. mikrofon til rådighed.

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Kontakt

Skriv eller ring til Jonas Ravn
E-mail: jonas@cfdp.dk
Hovednummer: 86 37 04 00 (Spørg efter Jonas Ravn)

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.